Mentalitet

Mentalitet


På den här sidan och dess undersidor hittar du allt du behöver veta om hundars mentalitet, personlighet och tester.


En hund med en stabil mentalitet är en hund som trivs i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar med våra fyrbenta vänner, så är de för det mesta våra trogna sällskap och familjemedlemmar. Vår målsättning är att skapa harmoni och glädje i vår vardag tillsammans. Därför är det viktigt att förstå hur hundens mentala egenskaper påverkar vårt samspel och vår relation.


Du som hundägare kan hjälpa till att skapa underlag för rasen. Genom att göra:

  • BPH (beteende, personlighetsbeskrivning) Svenska kennelklubben ansvarar
  • MH (mentalbeskrivning) Svenska brukshundsklubben ansvarar


Vill du förutom denna beskrivning få en titel inom mentalitet? Då behöver du gå vidare och göra:

  • Exteriörbeskrivning
  • MT (mentaltest)


Mer att läsa finner du under sidan ”korning” Efter godkända tester kan din hund få titeln KORAD. Det samma titel och utförande som våra bruksraser utför. För att göra detta måste det ske innan hunden fyllt 4 år.


Uppfödarens ansvar

Det är av yttersta vikt att uppfödaren tar på sig ansvaret att tydligt informera potentiella valpköpare om rasens karakteristiska drag och temperament. Genom att göra detta kan uppfödaren bidra till att säkerställa en lyckad matchning mellan valp och ägare.


Vidare bör uppfödaren vara kapabel att vägleda och avråda från valpköp där förväntningarna från köparen inte överensstämmer med rasens vanliga egenskaper och beteendemönster.


Frågor som bör besvaras inkluderar om rasen lämpar sig för nybörjare, dess tendens att vakta eller jaga, samt det typiska aktivitetsbehovet. Att förstå dessa aspekter kan hjälpa valpköparen att förbereda sig för och anpassa sig till den nya hundens krav och behov. Genom att välja en ras som passar ens livsstil och förväntningar ökar chanserna för en framgångsrik och harmonisk relation mellan människa och hund.


Behöver du råd eller har frågor kring mentalitet till Dvärgpinscherklubben  kontakta oss på ram@dpklubben.se


Läs mer på SKK webbplats om menatalitet >>

Läs mer på Brukshundsklubbens webbplats om mentalitet >>


Här hittar du även en ordlista för mentalitet läs här

SKK 200-analys för Dvärgpinschern

SKK 200-analys för Dvärgpinschern är nu analyserad och nedan länk kan ni beskåda deras beskrivning av Dvärgpinscherns mentalitet.


Analysen kommer så smånningom att analyseras genom ett uppfödar/medlemsmöte samt klubbens fortsatta arbete med att 

Det är också ett led i det fortsatta framtida arbetet med klubbens RAS dokument.


Beteende- och personlighets-beskrivning hund –BPH – 200 analyser för Dvärgpinscher

Uppdaterad: 15/4-2024