Mentalitet

Mentalitet


Här hittar du även en ordlista för mentalitet läs här


En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Vi ska trivas tillsammans och ha en bra vardag ihop. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut.


Uppfödarens ansvar

Uppfödaren ett stort ansvar att informera valpköpare om rasens typiska karaktärsdrag. Är det en hund som är lämplig för nybörjare? Vaktar den? Jagar den? Är aktivitetsbehovet mycket stort? Ska valpköparen lyckas väl med sin hund är det bra om han/hon kan träna den på det sätt som har bästa förutsättningar att lyckas. Uppfödaren bör också kunna avråda från det valpköp där valpköparens förväntningar inte matchar de egenskaper och det temperament som hundar av rasen vanligtvis uppvisar.


Beteende- och personlighetsbeskivning

Under våren 2012 startade Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. Resultatet från MH-beskrivningarna, både på ras- och individnivå, redovisas i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.


Mentalbeskrivning

En annan etablerad beskrivningsform är Mentalbeskrivning Hund (MH). Resultatet från MH-beskrivningarna, både på ras- och individnivå, redovisas i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.


MH används inte bara av brukshundsraserna, även om de många gånger har företräde till beskrivningarna. Många dvärgpinschrar beskrivs också på MH, detta är en förberedelse för Mentaltest (MT) och korning.


Länkarna här nedan hittar du mer information:

  • Beteende- och personlighetsbeskrivning hund – BPH
  • MH-Mentalbeskrivning
  • MT-Mentaltest
  • Exteriörbeskrivning

SKK 200-analys för Dvärgpinschern

SKK 200-analys för Dvärgpinschern är nu analyserad och nedan länk kan ni beskåda deras beskrivning av Dvärgpinscherns mentalitet.


Analysen kommer så smånningom att analyseras genom ett uppfödar/medlemsmöte samt klubbens fortsatta arbete med att 

Det är också ett led i det fortsatta framtida arbetet med klubbens RAS dokument.


Beteende- och personlighets-beskrivning hund –BPH – 200 analyser för Dvärgpinscher