Enkäter

Enkäter


Är din Dvärgpinscher 2 år eller äldre?

I så fall skulle det glädja oss mycket om du vill fylla i nedanstående enkäter. Det är inga krångliga filer som ska öppnas, inga papper som ska skrivas ut, och inget brev behöver postas. Det är bara att kryssa i några rutor på en webbsida.Avsikten med enkäten är att få en väl grundad sammanfattning av läget för rasen inom Sverige. Svar och resultat kommer att vara viktiga för vårt arbete med RAS (Rasspecifika Avels Strategier) och Dvärgpinschernsavel i Sverige.


Hur behandlas dina svar?

Enkätsvaren kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer att sammanfatta svaren och endast redovisa svaren i generella resultat. I våra redovisningar kommer man INTE att kunna se resultatet från någon enskild hund, och INTE heller om en hund kommer från en viss kennel. Observera att INGA individers identitet kommer att kunna urskiljas i vår redovisning.

Om du har några frågor om enkäten så hör mer än gärna av dig via mail till ram@dpklubben.se

Fyll gärna i enkäterna fler gånger under din hunds liv om saker förändras.


Sammanställning av enkätsvar:


Dina svar är viktiga för rasens framtid!

Tack för din medverkan!

Uppdaterad: 29/3-2024