Rasspecifik avelsstrategi (RAS)

Avelsstrategi (RAS)

Svenska Kennel Klubben, SKK högsta beslutande organ, Kennelfullmäktigt beslutade 2001 att det för varje hundras ska finnas s.k. Rasspecifik Avels Strategi. Uppdraget att utforma strategin lades på special/rasklubbarna. Till år 2004 ska de flesta klubbar vara klara med sitt arbete. En Rasspecifik Avels Strategi är en handlingsplan för avel inom en viss ras. Handlingsplanen bör vara uppbyggd i perspektiven, då-nu-framtid.


RAS bör beskriva rasens historiska bakgrund, utveckling samt nuläget men även innehålla slutsatser, prioriteringar och mål för framtiden.


De övergripande målen för all hundavel finns i stadgarna, i RAS ska målen för rasens utformas på ett konkret sätt, både kort och långsiktiga mål ska formuleras.


Dokumentet i pdf-formatFastställan av RAS för dvärgpinscher från SKK's avelskommitté 2015-06-20 >>


Fastställan av RAS för dvärgpinscher från SKK's avelskommitté 2006-09-06 >>


Skrivelse angående mätning av dvärgpinscher 2006 >>


Sammanställning mätresultatet 2006–2007 >>

RAM (RAS, Avel & Mentalitet)

Avel, Ras, Mentalitet är en viktig del i vår rasklubb.


Denna arbetsgrupp arbetar med hälsa- och mentalitetsfrågor inom rasen.


Har du frågor kontakta oss gärna på ram@dpklubben.se

Uppdaterad: 31/3-2024