Nyheter

Nyheter

2024

April

 • Arbetet med att uppdatera texter på hemsidan fortsätter

Mars

 • Nya evenmang på vår Facebooksida
 • Den 18 mars hade klubben en onlineföreläsning om viltspår.

Februari

 • Hemsidan uppdaterad. Omstruktering av sidor och
  texter för lättare åtkomst (pågående arbete under 2023 och framåt). 

Januari

 • Titelsidan uppdaterad
 • Ny flik i menyn för våra medlemmar
 • Träffombudssidan är uppdaterad 
 • Avelshundssidan är uppdaterad
 • Anmälan för KM i Nosework ligger nu uppe på hemsidan
    unsplash