Mentalbeskrivning hund (MH)

Mentalbeskrivning hund (MH)


Vad är MH?

Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, och att stöta på överraskningar.


Du kan ha glädje och nytta av att få din hund MH-beskriven! Beskrivningen tar ca 45 minuter och innehåller åtta olika moment. Samtliga moment dokumenteras och finns sedan på SKK att läsa. Det är på SKK man sedan kan jämföra inom rasen eller en valpkull.


MH utformades från början för våra bruksraser. Det är svenska brukshundsklubben som ansvarar för MH. BPH el MH är första steget om man vill få sin KORAD läs mer under korning.


Vad gäller:

  • Hunden måste fyllt 1 år.
  • Vara ID-märkt
  • Har giltiga vaccinationer
  • Medlemskap i länsklubb, rasklubb eller brukshundsklubb.
  • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
  • Vara fullt frisk och inte löpa
  • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden


Anmäl din hund

För att anmäla sig och sin hund till MH behöver du skapa ett konto hos svenska brukshundsklubben och lägga till din hund. Därefter söker du upp MH och anmäler till ett datum som passar dig. I vissa delar av landet kan det vara svårt att få en plats då bruksraser alltid går före.


Dvärgpinscherklubbens ord:

Genom att så många som möjligt utför MH fås ett större underlag kring rasens mentalitet. Uppfödarna får mer hjälp i sitt avelsarbete. Främst får du som hundägare se hur din hund reagerar i vissa situationer och får större förståelse kring detta.


Det är roligt att göra MH med sin hund så se det positivt. Du hjälper dig själv, din hund, din uppfödare och alla som arbetar kring rasen och dess mentalitet och hälsa.

 

MH protokoll: Protokoll från MH skickas till SSPK som har hand om dessa fram tills att varje rasklubb behöver protokollen för utvärderingar. Du mailar detta till sekreterare@sspk.se

Uppdaterad: 15/4-2024