Ansöka ur fonden

Ansöka ur fonden

Det är roligt att du planerar en aktivitet för klubbens medlemmar.


För att ansöka om medel från fonden krävs

medlemskap i Dvärgpinscherklubben. Besluten om bifall eller avslag fattas av fondstyrelsen och måste göras inom 30 dagar från ansökningsdatumet.


Tänk på att skicka in ansökan i god tid innan din planerade aktivitet.


Nedan är förslag på vad du kan ansöka medel till

  • Dvärgpinscherträff där du vill hyra en lokal med någon form av aktivering.
  • Tillsammans med klubben ordna med medlemsmöte.
  • Ordna ett webinarium/ föreläsning inom hälsa eller mentalitet.
  • Ordna ett webinairum/ föresläning inom någon aktivitet.
  • Aktivitetsläger för dvärgpinscherägare.
  • KM i någon hundsport för dvärgpinscher.

Mariannes hund Fonzie 14,5 år

2024

 
 
 
 
 
 
 
 

Mariannes hund Mexxie 9,5 år

2024

Uppdaterad: 13/4-2024