Kriterier och anmälan till avelshanar

Kriterier och anmälan till avelshanar


Från och med 2024 har Dvärgpinscherklubben nya kriterier gällande avelshanar. Det är kostnadsfritt att anmäla sin hane till denna lista. Om kriterier inte följs bibehåller sig klubben rätten att ta bort hanen från listan. 


Klubben är angelägen om att få in fler avelshanar på listan för att underlätta och synliggöra arbetet för våra uppfödare i deras avelsarbete. 


Kriterier avelshanar:

  • Alla registrerade ägare/den som äger avelsrätten av hunden ska vara medlem/medlemmar i Dvärgpinscherklubben.
  • Ögonundersökt med resultatet UA och/eller med anmärkning som inte medför rekommenderat avelsförbud enligt veterinär, detta undersökningsresultat får inte vara äldre än 3 år och hunden ska vara minst 1 år vid första undersökningstillfället. Detta resultat ska finnas registrerat på SKK.
  • Patellaundersökt med resultat UA vid en ålder av 1 år eller senare. 
  • Ett officiellt utställningsresultat med lägst 2:a/VG i kvalitetspris eller godkänd exteriörbeskrivning/bedömning registrerat på SKK.
  • BPH eller MH ska vara utfört. Detta resultat ska finnas registrerat på SKK:s hemsida. 


Ägaren ansvarar för att uppdatera aktuell information om hanen till klubben.

 

Finns utländska kvalitetspris ska kopia på kritiken skickas in till avelshanar@dpklubben.se. Hänvisningar som strider mot svensk lag eller SKK:s grundregler hänvisas inte. Information som går utanför rasstandard kommer att markeras.

 

Gå gärna in på skk.se avelsdata för din hund där du ser all information.  

 

Vid frågor eller för mer information är ni välkomna att kontakta avelshanar@dpklubben.se.

 

Innan du anmäler din hane till Dvärgpinscherklubbens lista rekommenderar vi dig att du läser SKK:s råd till hanhundsägare först här >>


När du läst igenom och godkänt kriterierna anmäler du din hane i formuläret nedan. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du får ha med max 3 bilder som ska mejlas till webmaster@dpklubben.se


Uppdaterad: 26/2-2024