Råd till uppfödare

Råd till uppfödare och hanhundsägare


Här är några råd till dig som uppfödare eller hanhundsägare att kunna få hjälp och stöd i ditt arbete med din avel eller utlåning av hane.Vi som rasklubb vill uppmuntra till att planera i god tid så alla hälsoundersökningar är utförda samt BPH/MH. Denna information finner du under avelshanar och planerad valpkull. 


Följ lagar och förordningar:

Som ägare till avelsdjur är det viktigt att följa de lagar och förordningar som reglerar avelsarbete.


  1. Använd SKKs styrdokument: SKK har riktlinjer och regler för avel, inklusive avelspolicy, grundregler och registreringsregler. Dessa är viktiga att följa. Ta även hjälp av avelsdata i din planering.
  2. Ta hänsyn till rasens specifika behov: För att bedriva planerat avelsarbete inom dvärgpinscher krävs ett detaljerat förhållningssätt som tar hänsyn till rasens specifika behov och egenskaper.
  3. Använd Rasspecifika Avelsstrategier (RAS): RAS är viktiga för att säkerställa en hållbar avel inom en ras. Det är viktigt att vara medveten om och följa dessa strategier.
  4. Bevara rasens egenskaper: Dvärgpinscherklubben har som övergripande målsättning att bevara rasen som en frisk, trygg, social, vänlig, arbetsvillig och följsam hund. Det är viktigt att avelsbeslut tas med detta i åtanke.
  5. Samarbeta för rasens bästa: Det är viktigt att uppfödare samarbetar för rasens bästa genom att dela fullständiga och sanningsenliga uppgifter om hundars hälsa och mentalitet.
  6. Avla inte för tidigt: Undvik att para tikar/hanar under 24 månaders ålder för att säkerställa att de har hunnit utvecklas fysiskt och mentalt innan de används i avel.
  7. Planera för utlandsparningar: Om du planerar att para din hund utomlands, se till att den är vaccinerad i god tid mot rabies och andra sjukdomar. Diskutera även eventuella smittorisker med din veterinär.


Genom att följa dessa råd kan du som uppfödare bidra till att bevara rasens välbefinnande. 


Har du frågor som rör uppfödning kan du kontakta oss på uppfodare@dpklubben.se


Användbara länkar

Uppdaterad: 8/5-2024