Viltspår & Eftersök

Viltspår & Eftersök

Viltspår

Att träna viltspår med sin dvärgpinscher är väldigt roligt och den lämpar sig väldigt bra för detta då de har väldigt bra luktsinne samt energi och kraft att genomföra ett viltspår.

Om man vill börja träna så tänk på att du måste först fråga markägare/jakträttsinnehavare för att få tillstånd att lägga spår. Därefter förslagsvis börjar du med korta raka spår för att sedan utveckla dessa i både längd och svårighetsgrad. Du bör ha som mål att komma upp i 600meter och 4 vinklar, vilket behövs om du vill göra ett anlagsprov i viltspår. 


På ett viltspårprov bedöms hundens lämplighet vid eftersök på skadat och dött vilt.

Proven görs på artificiella spår som läggs med 2 dl blod och ska vara cirka 600 meter långt. I anlagsklass ska spåret blodas 2–5 timmar före hundens start och i öppenklass ska spåret vara 12–24 timmar.


Spåret ska läggas i terräng med normal vilttäthet och som till övervägande del är skogsbevuxen. Vid spårläggningen ska omväxling i terräng eftersträvas, det vill säga spåret läggs över höjder, hyggen, kärr, diken och stigar. Vinklar och bloduppehåll ska finnas i spåret. 


Det sker även en skottprövning i sista delen av spåret (endast öppet spår). Hunden ska föras i en spårlina som inte får överstiga 10 meter.


Det som bedöms på ett viltspårprov är: spårningsförmåga, arbetstempo, självständighet och skottprövning.


Om man skulle vilja arbeta emot att bli viltspårs champion är vägen enligt nedan:

  • Först jobbar man för att kunna utföra ett anlagsprov som då är ca 600 meter långt och man har en markerad start (utan skott) ungefär enligt nedan bild. På anlagsprov får man godkänt eller ej godkänt.


  • När man sedan klarat av anlagsprovet får man lova att starta öppet spår även där är det ca 600 meter men man startar ifrån en så kallad sökruta.
  • Prissättningen på öppet spår är klassat i 1, 2 och 3 där klass 1 är det bästa och man behöver 3st klass1 för att bli champion och ett av dessa spår skall innehålla skott.

Spåret skall se ut  ungefär enligt nedan.

Eftersök

Eftersök är en meningsfull aktivitet för hund och ägare om hunden är skicklig på att spåra. Det kan bidra till att förkorta lidandet för skadade djur och är värdefullt i samhället, särskilt inom organisationer som Nationella Viltolycksrådet (NVR).


Enligt lagstiftningen måste en eftersökshund finnas på plats inom två timmar från skottplatsen efter en skadskjutning, och hunden måste vara särskilt tränad för ändamålet. Den grundläggande träningen börjar med vanlig viltspårsträning, men inte alla hundar blir eftersökshundar trots tidigare framgångar. För att säkerställa att hunden klarar av att spåra ett skadat djur kan man göra ett eller flera dödsök för ett jaktlag, där man spårar ett dött djur.


Som förare är det viktigt att utbilda sig i eftersök, med tanke på de många lagparagraferna som måste följas. Jägareförbundet erbjuder bra utbildningar främst för hundförare, och en kurs i LASA (Leta, Analysera, Spåra, Avsluta) kan ge viktig kunskap i skottplatsanalys och upplägg av eftersök.


Skadskjutning är en obehaglig situation för jägare, och det är jägarens ansvar att undvika sådana situationer. Ibland misslyckas även erfarna skyttar att träffa rätt av olika anledningar.

Uppdaterad: 7/4-2024