Hälsa

Hälsa


På följande sidor finner ni information kring olika sjukdomar och defekter hos dvärgpinscher. Ögonlysning och patella undersökning är två undersökningar som Dvärgpinscherklubben rekommenderar att alla gör på sina hundar men främst uppfödarna på sina avelshundar.


För att rasen ska vara frisk är det viktigt att alla samarbetar kring detta och genom att låta undersöka sin hund så får Dvärgpinscherklubben och svenska kennelklubben( SKK ) ett större underlag kring hur hälsa är på vår ras. Ni får också vetskap om hälsan hos er hund samt att ni hjälper er uppfödare att fortsätta aveln med friska individer.


Idag är det mindre än 10% av dvärgpinscher som utför ögonlysning och patella undersökning. Målet är att komma upp i minst 50% undersökta hundar. Så du som ägare är väldigt viktig i detta arbete.


Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på ram@dpklubben.se

Uppdaterad: 12/4-2024