Rekommendationer för avel

Rekommendationer gällande avel för Dvärgpinscher 


Rekommendationer till uppfödare och ägare till avelshanar: 

 • Att stå till förfogande för valpköpare att vid behov bistå med råd och hjälp.
 • Att medverka till att utöka avelsbasen genom att inte överanvända enskilda individer.
 • Att eftersträva rastypiska Dvärgpinschrar i avelsarbetet genom att ta hjälp av rasstandarden samt RAS (ras avel mentalitet).
 • Önskvärt är att avelsdjuren har minst very good i kvalitet på officiell utställning eller exteriörbedömning eller godkänd exteriörbeskrivning.
 • Önskvärt är att samtliga avelsdjur har utfört patellaundersökning med resultat grad 0. Undersökningen utförd vid tidigast 12 månaders ålder.
 • Önskvärt är att samtliga avelsdjur är ögonlysta utan anmärkning. Undersökningen utförs första gången tidigast vid 12 månaders ålder. Ögonlysningen får ej vara äldre än 3 år vid parningstillfälle.
 • Önskvärt att man utfört BPH/MH på samtliga avelsdjur så man ser att mentalt stabila hundar används i aveln.
 • Önskvärt att endast i samråd med veterinär använda en tik som genomgått kejsarsnitt. Samt att man som uppfödare utvärderar hur tiken tagit hand om sina valpar och hur tiken mått efter kejsarsnittet.
 • Att ej använda hundar med diskvalificerande fel i avel gällande både mentalitet och exteriört.
 • Att följa Dvärgpinscherklubbens rekommendationer kring avel och hälsa/mentalitet inför varje parning.
 • Att följa SKK:s grundregler.
 • Att följa svensk lag gällande djurhållning. (Jordbruksverket + Länsstyrelsen)


Styrelsen Dvärgpinscherklubben 3/4-2024

Uppdaterad: 5/4- 2024