Patella Luxation

Patella Luxation


Det är viktigt för både uppfödare och ägare att veta att ens hund är frisk. För att göra en patellaundersökning med officiellt undersökningsresultat krävs att:

  • Hunden vid undersökning är minst 1 år.
  • Måste vara ID-märkt


Det är vanligt att man utför patellaundersökning och ögonlysning samtidigt. Det brukar vara lite billigare också. Görs patellaundersökning enskilt kan veterinär utan specialkompetens utföra undersökningen och skriva officiellt resultat till SKK. Resultat hittar du på SKK hunddata. Kolla med kliniken när du bokar tid så veterinär har befogenhet. Denna undersökning görs normalt en gång i hundens liv.


Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.

Ett vanligt symptom är hälta och smärta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.


Gradering av patellaluxation sker på en skala från 0 till 3 och baseras på med vilken lätthet luxeringen sker. Grad 0 är normalt/frisk. Patellaluxation är med stor sannolikhet ärftligt men hunden kan drabbas genom skada också.


  • Grad 0 = Normal
  • Grad 1 = Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
  • Grad 2 = Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
  • Grad 3 = Patella är permanent luxerad


De senaste 5 åren har det fötts mellan 168-240 valpar per år men endast 22-61 av dessa är undersökta. Det är av vikt att höja antalet undersökta hundar för att få bättre underlag för rasens hälsa. Dvärgpinscherklubben uppmanar därför att samtliga hundägare väljer att patellaundersöka sin hund även om den inte ska i avel. Det är viktigt för framtiden med friska individer.


För att en dvärgpinscher ska användas i avel bör den vara fri alltså graderats med 0. Det finns idag inget formellt hälsoprogram kring vår ras och vi hoppas att vi klarar oss från detta även i framtiden.


Har du frågor kring hälsa kring rasen kontakta oss på ram@dpklubben.se


Vill du veta mer om patellasjukdomar kan du läsa här >>

Uppdaterad: 5/4-2024