Korning

Korning

Titeln KORAD består av totalt tre delar, där alla delar behöver vara utförda och godkända utan ytterligare anmärkningar. Alla delarna måste vara gjorda innan hunden fyllt 4 år. Titeln registreras på SKK.


BPH/ MH måste vara gjort innan du anmäler till de två övriga delarna. Du kan välja att göra MT före eller efter exteriörbeskrivningen. Dessa delar togs fram till brukshundraserna som underlag i deras avelsarbete.


Förutom bruksraserna så får även Svenska Schnauzer-Pinscherklubben(SSPK)  arrangera SBK:s korning för sina raser.

 • BPH el MH
 • Exteriörbeskrivning (godkänd) Efter att hunden blivit 18 månader.
 • MT (godkänd)


Exteriörbeskrivning

Vad är en exteriörbeskrivning?

Exteriörbeskrivningar är en av delarna man utför inför korning. Detta kan arrangeras av SBK centralt, distrikt, lokalklubbar och rasklubbar.


En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. Hunden bedöms som godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.


Man går efter rasens rasstandard som finns och beslutats av rasens hemland, vilket för dvärgpinscher är Tyskland. Denna är sedan fastställt av FCI (Fédération Cynologique Internationale).


Vad gäller?

Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.


Anmäl din hund

För att anmäla till en exteriörbeskrivning, kontakta rasklubben i första hand för att se om det planeras datum för detta. Både rasklubben och vår specialklubb SSPK (svenska schnauzer och pinscherklubben) anordnar emellanåt.


Finns inget planerat så anmäler man genom SBK tävling där man skapat ett konto för sig och sin hund. Letar efter ett datum och stad som passar er.


MT = Mentaltest

Vad är MT?

Mentaltestet innehåller 9 olika delar samt skott. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Nedan kan du läsa om de olika delarna och du kommer känna igen dem från BPH och MH.

 • socialitet - tar och besvarar hunden kontakt med främmande människa
 • social kamplust - svarar hunden med kampbeteende och hur visar den uthållighet vid påfrestning
 • jaktkamplust - lusten och sättet att förfölja samt fånga/gripa ett rörligt föremål
 • temperament - startsnabbhet och uppmärksamhet mot omgivningen, förmåga att anpassa sig till nya situationer
 • aggression med  - förmågan att bli arg och att lägga tyngd och kraft i sitt handlande
 • försvarslust - sätt att försvara och stoppa hot när den blir aggressiv/arg samt grad av balans och behärskning
 • nerver - avreaktionsförmåga, koncentration, motstånd på olika sätt - rätt handling, intensitet och mängd kopplat till upplevelsen, hur ev. rädsla och stress hanteras
 • minnesbilder - förmågan att skapa och bibehålla positiva/negativa upplevelser i minnet
 • drivkraft (mod) - förmågan att kunna handla, stå emot och våga övervinna eventuell osäkerhet


Vad gäller?

Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta.


Om du inte får godkänt på MT har du möjlighet att göra om testet en gång men det måste gå minst 6 månader till nästa test samt att man måste göra om testet på ny plats.


Anmäl din hund

För att anmäla till MT, kontakta rasklubben i första hand för att se om det planeras datum för detta. Både rasklubben och vår specialklubb SSPK (svenska schnauzer och pinscherklubben) anordnar emellanåt.

Finns inget planerat så anmäler man genom SBK tävling där man skapat ett konto för sig och sin hund. Letar efter ett datum och stad som passar er.


Dvärgpinscher klubbens ord:

Genom åren finns det ett antal dvärgpinschrar som erhållit titeln KORAD. Detta är såklart roligt då man ser att vår lilla ras håller på samma sätt som en brukshund i vissa fall.


Klubben ser gärna att fler hundägare provar att göra samtliga tester för korning. Det är lärorikt för dig som hundägare samt att underlagen för detta används i klubbens arbete kring avel och hälsa.


Vi önskar er lycka till och har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss ram@dpklubben.se eller styrelsen@dpklubben.se

Uppdaterad: 15/4-2024