Ögonundersökning

Ögonundersökning


Det är viktigt för både uppfödare och ägare att veta att ens hund är frisk. För att göra en ögonundersökning med officiellt undersökningsresultat krävs att:

  • Hunden vid undersökning är minst 1 år.
  • Måste vara ID-märkt


Endast veterinärer med specialkompetens får utföra ögonlysningen. Resultatet av ögonundersökningar sparas centralt hos SKK och du kan se detta på hunddata.


Det förekommer ögonsjukdomar i rasen, men inte i stor utsträckning.


De senaste 5 åren har det fötts mellan 168-240 valpar per år men endast 27-62 av dessa är undersökta. Det är av vikt att höja antalet undersökta hundar för att få bättre underlag för rasens hälsa. Dvärgpinscherklubben uppmanar därför att samtliga hundägare väljer att ögonlysa sin hund även om den inte ska i avel. Det är viktigt för framtiden med friska individer. Resultat bör inte vara äldre än 3 år.


För att en dvärgpinscher ska användas i avel bör den vara fri från ärftliga förändringar gällande ögonsjukdomar. Det  finns idag inget formellt hälsoprogram kring vår ras och vi hoppas att vi klarar oss från detta även i framtiden.


Har du frågor kring hälsa kring rasen kontakta oss på ram@dpklubben.se


Vill du veta mer om ögonsjukdomar kan du läsa här >>

Uppdaterad: 5/4-2024