Vaccination

Vaccinationskomplikationer hos Dvärgpinscher


Innan du vaccinerar din Dvärgpinscher är det viktigt att vara medveten om möjliga komplikationer. Det finns tre typer av reaktioner, varav två kräver veterinärvård.


  1. Lättare reaktioner: Hundar kan uppleva feber, ömhet och lite låg energi några dagar efter vaccinationen. Vila och ge hunden möjlighet att dricka, och undvik nya miljöer eller fysisk ansträngning.
  2. Svullnad i nospartiet: En allvarligare reaktion som kan leda till svårigheter med luftvägarna. Kontakta veterinär för lämplig behandling.
  3. Sällsynt men allvarlig: 7–10 dagar efter den andra grundvaccinationen kan hunden uppvisa oro, dregling och oregelbundenhet. Detta kan leda till krampanfall om det inte behandlas snabbt. Kontakta omedelbart veterinär för hjälp. Det är viktigt att informera veterinären om rasens benägenhet för denna reaktion, för att undvika felaktig diagnos och behandling.


Tidig behandling är avgörande för att hunden ska återhämta sig snabbt. Denna reaktion kan vara svår att koppla till vaccinationen eftersom den inträffar några dagar efteråt. Men tidig behandling är viktig för hundens hälsa och välbefinnande.


Vaccinationsreaktioner (pdf) >>


Har du frågor kring hälsa kring rasen kontakta oss på ram@dpklubben.se


Uppdaterad: 5/4-2024