Gåvomedlemskap

Gåvomedlemskap

Från och med 2024 är det obligatoriskt för uppfödare som står på Dvärgpinscherklubbens uppfödarlista att ge gåvomedlemskap till sina valpköpare. Om valpköparen redan är medlem ska namn och medlemsnummer för denne skickas in till klubbens kassör, kassor@dpklubben.se


Om man som uppfödare inte är med Dvärgpinscherklubbens uppfödarlistan kan man ändå ge ett gåvomedlemskap till sina valpköpare.


Genom att ge gåvomedlemskap till sina valpköpare får köparen information om klubbens arbete kring kurser, aktiviteter, prov och utställningar med mera.

Gåvomedlemskap | 150 kr (gäller från tecknandet och ett år framåt)

Gäller endast för nya medlemmmar i klubben.

Uppdaterad: 22/3-24