Tävlingslydnad

Tävlingslydnad

I tävlingslydnad tränas hunden på att utföra en rad olika moment, både nära föraren och på avstånd. Liksom i alla hundsporter är det samspel mellan förare och hund av avgörande betydelse för att uppnå framgång.


Tävlingslydnad är särskilt lämplig för dem som uppskattar utmaningar och detaljträning samt för dem som gillar att lösa komplexa problem. Genom att tillåta hunden att använda sitt intellekt för att lösa uppgifter blir den både balanserad och tillfredsställd. Till skillnad från rallylydnad präglas tävlingslydnad av en striktare disciplin.


I lydnad tävlar ekipagen mot varandra i utförandet av olika moment. Det finns fyra olika tävlingsklasser: startklass, klass 1, klass 2 och klass 3. För att avancera till en högre klass krävs det att ekipaget erhåller tillräckligt höga poäng. För att få delta i startklass måste hunden vara minst 10 månader gammal. I de övriga klasserna är åldersgränsen satt till 12 månader.


För att kunna anmäla din hund till en tävling krävs det att du är medlem i en klubb som är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK). Alla hundar är välkomna att delta, men om hunden inte är registrerad krävs det att den först erhåller en speciell tävlingslicens från SKK.


I tävlingslydnad ska hunden kunna utföra moment såsom hämtning av föremål och hoppa över hinder. Momenten genomförs både med och utan koppel. En grundläggande aspekt av lydnad är det effektiva samarbetet mellan förare och hund. En stabil fotgång är av synnerlig vikt."

Uppdaterad: 29/3-2024