Nosework

Nosework

Nosework startade i USA 2006 av tre specialsökstränare som utbildade narkotika- och sprängmedelshundar åt försvaret och polisen. Tanken var från början att aktivera hundar i hundstallar under den tid de väntade på att placeras ut till sina nya ägare. Detta blev snabbt populärt i USA och en ny tävlingsform skapades.


Till Sverige kom sporten 2014 och Svenska Nosework klubben bildades. Sporten har på denna korta tid blivit otroligt populär i Sverige och idag har klubben över 1800 medlemmar.


För att tävla i Nosework krävs att hund och förare har ett godkänt doftprov i varje klass. Detta är för att man ska kunna se att hunden känner igen doften och att föraren kan läsa sin hund. Varje doftprov består av 12 behållare varav en innehåller doften som hunden skall hitta på max 3 minuter.


Det finns tre tävlingsklasser i Nosework med ökande svårighetsgrad i varje klass vilket t.ex. innebär att områdena blir större, mindre framåtkomliga, innehåller störningar och även tomsök (ingen doftgömma finns på området) och skall gå på kortare tid.


I klass 1 finns bara en doft gömd medan det i klass 2 och 3 kan finnas två eller tre dofter gömda.


  • Klass 1 (NW1) – eukalyptus
  • Klass 2 (NW2) – lagerblad
  • Klass 3 (NW3) – lavendel


Sporten består av fyra olika moment:

  • Behållarsök
  • Inomhussök
  • Utomhussök
  • Fordonssök


Sporten består av två typer av tävlingsvarianter:


  • Tävling i samtliga moment (TSM)
  • Tävling i enskilt moment (TEM) – som består av flera sök inom samma moment


Eftersom sporten inte är officiell ännu (Svenska Nosework klubben arbetar för att den skall bli detta från och med januari 2017) – så anordnas det idag många träningstävlingar och även inofficiella tävlingar (då med snwk domare) runt om i Sverige. Att vara med på dessa tävlingar är ett bra sätt att träna på och att träffa andra med samma intresse för sporten.


Vill ni veta mer om Nosework följ denna länk till Svenska Nosework klubben