Nosework

Nosework

I Nose Work får hunden verkligen använda sitt mest kraftfulla sinne - luktsinnet. Det är en sport som går ut på att hund och förare tillsammans letar efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att dofterna placeras på olika höjder och i varierande svåra miljöer, får hunden en både mentalt och fysiskt stimulerande upplevelse. Det fantastiska med Nose Work är att det inte kräver avancerad eller dyr utrustning. Det är en aktivitet som alla hundar och deras ägare kan njuta av tillsammans. Allt som krävs är ett intresse för att arbeta med hundens nos.


Sedan 2017 är Nose Work en officiell hundsport som också är öppen för alla hundar som har rätt att tävla enligt SKK:s regler och har klarat doftprov i respektive hydrolat doft. Hunden ska ha fyllt 10 månader. Sporten kom till Sverige 2014 men har funnits sedan 2006 då den utformades i USA av tre specialsökstränare. Som utbildade narkotika och sprängmedelshundar.


Doftprov gör man för att man ska kunna se att hunden känner igen doften och att föraren kan läsa sin hund. Varje doftprov består av 12 behållare varav en innehåller doften som hunden skall hitta på max 3 minuter.


Det finns tre tävlingsklasser i Nosework med ökande svårighetsgrad i varje klass vilket t.ex. innebär att områdena blir större, mindre framåtkomliga, innehåller störningar och även tomsök (ingen doftgömma finns på området) och skall gå på kortare tid.


I klass 1 finns bara en doft gömd medan det i klass 2 och 3 kan finnas två eller tre dofter gömda.

  • Klass 1 (NW1) – eukalyptus
  • Klass 2 (NW2) – lagerblad
  • Klass 3 (NW3) – lavendel


Sporten består av fyra olika moment:

  • Behållarsök
  • Inomhussök
  • Utomhussök
  • Fordonssök


Sporten består av två typer av tävlingsvarianter:

  • Tävling i samtliga moment (TSM)
  • Tävling i enskilt moment (TEM) – som består av flera sök inom samma moment


Länk till Svenska Nose Work Klubben >>

Uppdaterad: 29/3-2024