Styrelsen

Maila styrelsen

styrelsen@dpklubben.se


All övrig mail skickas till sekreteraren

sekreterare@dpklubben.se

Värdepost skickas till


Sabina Andersson

Håkansta 148

84591 Hallen


Klubbens bankgiro

5102-5625

Swift SWEDSESS 

IBAN SE23 8000 0814 7196 4729 2383

SWISH 123 311 04 26

Organisationsnummer : 802495-3641

Dvärgpinscherklubbens styrelse 2019

Styrelser genom tiderna

Ordförande

Anna Clevesjö

ordf@dpklubben.se

Vice ordförande


vordf@dpklubben.seAdjungerad Sekreterare

Catharina Holmberg Kivinen

sekreterare@dpklubben.seKassör

Sabina Andersson

kassor@dpklubben.se

0706960031


Ledamot

Ingela Pettersson

ingela.pettersson@dpklubben.seLedamot

Sofie Bågenmark

suppleant2@dpklubben.se


SuppleantSuppleantSuppleant


Delegater till SSPK Fullmäktige 3 Mars 2019


Catharina Holmberg Kivinen

Maj Flodin

Amanda Malm

Nathalie Lorenz


Suppleanter

Anna Clevesjö

Annette Gustin


Mental beskrivnings protokoll


Har du ett protokoll som ska skickas till klubben så är det SSPK som handhar detta.


Skicka till:


Frida Tjernberg

Bäckaskiftsvägen 28

122 42 EnskedeTräff/ Aktivitetsombud


För att kunna erbjuda aktiviteter för alla våra medlemmar

söker vi lokala träffombud på olika orter i vårat avlånga land.


Vill du bli kontaktperson?

Då måste du vara medlem i vår klubb och vänligen läs igenom vår policy innan du kontaktar styrelsen.

Har du förslag på olika aktiviteter hör av dig till den kontaktperson som bor inom ditt område.

Saknas kontaktperson eller vill du bli kontaktperson i ditt område hör av dig till styrelsen här


Enligt beslut på styrelsemötet den 3 december 2007

ska DP-träffar förutom för medlemmar vara en informationsträff för nyblivna och/eller intresserade DP-ägare.

Alla är välkomna ett par gånger, man får information om klubben.

Men kommer man en 3:e gång ska man vara medlem.


Nordvästra SkåneSödra SkåneVästra Sverige

Anna Olsson

AnnaDpOlsson@outlook.com

0704566927


StockholmSödra Norrland

Aldrig en tråkig stund med DVÄRGPINSCHER som din hund!

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt