Styrelsen

Styrelsen 2024


Eva Sätre

Ordförande

Eva är räknare för Årets hund, sitter med i SDPV, viltspårsgruppen, rasmonter MyDog samt hjälper rosettansvarig

Mobil: 073 622 76 83

Sandra Spångberg

Ledamot | Vice ordförande | Medlemsansvarig | Sociala medier

Sandra sitter med i SDPV, InOff Stockholm samt rasmonter Stockholm

Mobil: 073 200 86 76

Carola Håkansson

Ledamot | Kassör

Carola är ansvarig för InOff södra Sverige, RAM-gruppen, uppfödarlistan samt förrådsansvarig södra Sverige

Mobil: 070 832 91 87

Jacqueline Swärd

Ledamot | Sekreterare | Redaktör Pinnenytt

Jacqueline är ansvarig för SDPV, InOff södra Sverige samt sponsoransvarig

Mobil: 076 003 40 72

Jessica Linhem Olsson

Ledamot | Aktivitetsansvarig | Sociala medier 

Jessica är ansvarig för My Dog rasmonter i Göteborg, träffombud för västra Sverige, Rallylydnadsgruppen, uppfödarlistan samt förrådsansvarig västra Sverige.

Mobil: 070 773 07 29

Johan Jakobsson

Ledamot | Sponsoransvarig

Johan är ansvarig för rasmonter Stockholm, SDPV, InOff Stockholm samt förrådsansvarig Stockholm. Tips om nya sponsorer mottages gärna!

Mobil: 072 313 81 18

Jessica Berntsson

Ledamot | Rosettansvarig

Jessica är ansvarig för InOff södra Sverige samt kontrollräknare av Årets hund

Mobil: 076 316 64 88

Crister Carle

1:a suppleant

Crister är ansvarig för sidan om avelshanar

Mobil: 070 721 29 31

Gunilla Johansson

2:a suppleant

Gunilla sitter i viltspårsgruppen

Mobil: 

Emilia Kolmodin

3:e suppleant


Mobil: 0729616560

Vakant

4:e suppleant

Text kommer

Email: 

Mobil: 

Webmaster

Anna Edling

E-post: webmaster@dpklubben.se


Revisorer

  • Kenneth Johansson
  • Marina Levin

E-post: revisor@dpklubben.se


Revisor suppleanter

  • Aki Seppelä

E-post: revisor@dpklubben.se


Valberedningen

  • Katja Koho (sammankallande)
  • Annette Persson
  • Sandra Hempel

E-post: valberedningen@dpklubben.se


Hänvisning

E-post: hanvisning@dpklubben.se


Avelshanar

E-post: avelshanar@dpklubben.se


Uppfödare

E-post: uppfodare@dpklubben.se

Mail till styrelsen

styrelsen@dpklubben.se


Värdepost skickas till:

Dvärgpinscherklubben

c/o Carola Håkansson

Qvantenborgsvägen 23

227 38 Lund


Klubbens bankgiro: 5102-5625

Swift SWEDSESS

IBAN: SE23 8000 0814 7196 4729 2383

SWISH: 123 311 04 26

Organisationsnummer: 802495-3641

Uppdaterad: 29/3-2024