BPH

Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)


Vad är BPH?

Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.


Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Samtliga moment dokumenteras och finns sedan på SKK att läsa. Det är på SKK man sedan kan jämföra inom rasen eller en valpkull.


Under våren 2012 startade Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning Beteende- och

personlighetsbeskrivning hund (BPH) på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. BPH el MH är första steget om man vill få sin KORAD läs mer under korning.


Vad gäller:

  • Hunden måste fyllt 1 år.
  • Vara ID-märkt
  • Har giltig vaccination
  • Medlemskap i länsklubb eller rasklubb krävs.


Anmäl din hund!

Innan du anmäler din hund, hör med din uppfödare ifall denne planerar BPH för kenneln.

Om inte detta är fallet så kolla i första hand med länsklubben där du bor. Det finns också privata aktörer som anordnar BPH.


Dvärgpinscherklubbens ord:

Genom att så många som möjligt utför BPH fås ett större underlag kring rasens mentalitet. Uppfödarna får mer hjälp i sitt avelsarbete. Främst får du som hundägare se hur din hund reagerar i vissa situationer och får större förståelse kring detta.


Det är roligt att göra BPH med sin hund så se det positivt. Du hjälper dig själv, din hund, din uppfödare och alla som arbetar kring rasen och dess mentalitet och hälsa.

 

Uppdaterad: 15/4-2024