Mentalitet

Mentalitet


Här hittar du även en ordlista för mentalitet läs här

 


Mentalitet


Vid sekelskiftet 1800-1900 var dvärgpinscherns främsta uppgift att vara små råttjägare på skepp och gårdar. Hundarna skulle också vakta  gården/skeppet. De skulle arbeta självständigt och ta snabba beslut.  Man föredrog en hund med snabba reaktioner, hög grad av uppmärksamhet på sin omgivning som inte väntade på vägledning av sin förare.   Dessa egenskaper har vi ännu kvar i dagens dvärgpinscher.

Det är en pigg och alert hund som kräver stimulans både fysiskt och mentalt. Enligt standarden ska en dvärgpinscher vara livlig, temperamentsfull, självsäker och balanserad. Dvärgpinschern är en hund som tycker om att arbeta, det visar sig bland annat genom att det inom rasen finns hundar som bland annat blivit lydnadschampion och viltspårchampion. Det är också många dvärgpinschrar som utmärkt sig väl inom agility, freestyle och andra aktiviteter.En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Vi ska trivas tillsammans och ha en bra vardag ihop. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut.Uppfödarens ansvar


Uppfödaren ett stort ansvar att informera valpköpare om rasens typiska karaktärsdrag. Är det en hund som är lämplig för nybörjare? Vaktar den? Jagar den? Är aktivitetsbehovet mycket stort? Ska valpköparen lyckas väl med sin hund är det bra om han/hon kan träna den på det sätt som har bästa förutsättningar att lyckas. Uppfödaren bör också kunna avråda från det valpköp där valpköparens förväntningar inte matchar de egenskaper och det temperament som hundar av rasen vanligtvis uppvisar.


Beteende- och personlighetsbeskivning Hund


Under våren 2012 startade Svenska Kennelklubbens officiella mentalbeskrivning Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH) på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras. Resultatet från MH-beskrivningarna, både på ras- och individnivå, redovisas i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.


Mentalbeskrivning Hund


En annan etablerad beskrivningsform är Mentalbeskrivning Hund (MH). Resultatet från MH-beskrivningarna, både på ras- och individnivå, redovisas i Svenska Kennelklubbens webbtjänst Avelsdata.


MH används inte bara av brukshundsraserna, även om de många gånger har företräde till beskrivningarna. Många dvärgpinschrar beskrivs också på MH, detta är en förberedelse för Mentaltest (MT) och korning.
Länkarna här nedan hittar du mer information.


Beteende- och personlighets-beskrivning hund-BPH

MH-Mentalbeskrivning

MT-Mentaltest

Exteriörbeskrivning

SKK 200-analys för Dvärgpinschern

SKK 200-analys för Dvärgpinschern är nu analyserad och nedan länk kan ni beskåda deras beskrivning av Dvärgpinscherns mentalitet.

Analysen kommer så smånningom att analyseras genom ett uppfödar/medlemsmöte samt klubbens fortsatta arbete med att 

Det är också ett led i det fortsatta framtida arbetet med klubbens RAS dokument.


Beteende- och personlighets-beskrivning hund-BPH - 200 analyser för Dvärgpinscher