Om rasen

Om rasen


Dvärgpinscherklubben är en rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben. 


På dessa sidor kan du läsa mer om vår fantastiska ras!


Bl a hittar du information om rasen, rasstandard, samt hälsa och mycket mer!