Arbetsgrupper

Kommittér och arbetsgrupper

R.A.M / RAS, avel & menatalitet

  • Katja Koho
  • Maria Björn
  • Cecilia Carlbom Widén

E-post: ram@dpklubben.se


Hänvisning

Styrelsen
E-post: hanvisning@dpklubben.se


Webmaster

E-post: webmaster@dpklubben.se


Shop

E-post: shop@dpklubben.se


Monteransvarig

Jessica Linhem Olsson

E-post: aktivitet@dpklubben.se


SSPK föreningsgrupp

Maj Flodin

E-post: maj.flodin@dpklubben.se

Annelie Finnebäck

E-post:


Sponsoransvarig

Johan Jakobsson

E-post: sponsor@dpklubben.se


Tävlingskommittén

E-post: utstallning@dpklubben.se


Viltspårskommitté

Pausad
E-post: aktivitet@dpklubben.se


Lure Racing kommittén

Pausad 

E-post: aktivitet@dpklubben.se


Träff- och aktivitetsombud


För att kunna erbjuda aktiviteter för alla våra medlemmar söker vi lokala träffombud på olika orter i vårat avlånga land.


Vill du bli träffombud?

Då måste du vara medlem i vår klubb och vänligen läs igenom vår policy innan du kontaktar styrelsen.


Har du förslag på olika aktiviteter hör av dig till den kontaktperson som bor inom ditt område.


Saknas kontaktperson eller vill du bli kontaktperson i ditt område hör av dig till styrelsen här


Enligt beslut på styrelsemötet den 3 december 2007 ska DP-träffar förutom för medlemmar vara en informationsträff för nyblivna och/eller intresserade DP-ägare.


Alla är välkomna ett par gånger, man får information om klubben.


Men kommer man en 3:e gång ska man vara medlem.


Skåne/Småland

  • Jacqueline Swärd


Västra Sverige

  • Jessica Linhem Olsson
  • Eva Sætre


Stockholm

  • Katja Koho