Bli Medlem

Välkommen att bli medlem i Dvärgpinscherklubben!

Du som medlem är viktig! 

Du blir Medlem i Dvärgpinscherklubben och Svenska Schnauzer PinscherKlubben SSPK.

  • Som medlem får du vissa förmåner som att delta på Dvärgpinscher Klubbens Rasspecial.
  • SSPK,s Officiella utställningar.
  • Dvärgpinscher Klubbens och SSPK,s övriga evenemang.
  • Du får vår Klubbtidning Pinnebladet
  • Medlemsrabatter hos några företag. Dessa hittar du lite längre ner på sidan.


Genom att delta på Klubbens möten kan Du vara med att forma en framtida stark Medlemsklubb!


Dessa avgifter gäller även för dig utom Sverige!


* Helbetalande medlemskap                    300 kr/år.

Medlemskapet löper rullande och gäller i 12 månader som helbetalande medlem i Dvärgpinscher Klubben blir du autmatiskt ansluten till SSPK.


* Prova På Medlemskap                           150 kr/första året

Medlemskap för dig som aldrig tidigare varit medlem i Dvärgpinscherklubben, medlemskapet gäller i 1 år sen övergår det till Helbetalande medlemskap.


* Senior medlemskap                                     200 kr.

Medlemskap för dig som fyllt 65 år. Medlemskapet löper rullande och gäller i 12 månader som helbetalande medlem i Dvärgpinscher Klubben blir du autmatiskt ansluten till SSPK.  


* Familjemedlem                                          80 kr/år.

Kan tecknas av den som är skriven på samma adress som helbetalande medlem.


* Extra Rasring                                              80 kr/år.

Gäller för dig som redan är medlem i någon av SSPK,s Rasklubbar och vill bli medlem i Dvärgpinscher Klubben.


* Gåvomedlemskap                                     150 kr.

Kan tecknas av Uppfödare som önskar ge sina valpköpare 1års medlemskap i Dvärgpinscher Klubben med valpköpet.* SHU (Svensk Hundungdom) Fullbetalande                       300 kr/ år.

* SHU (Svensk Hundungdom) Syskonmedlem                    150 kr/ år.


OBS ! Betalning & anmälan om medlemskap görs till SHU !

Hundungdom mellan 7 & 25 år som är medlem i SHU har rätt att välja Dvärgpinscher Klubben som rasklubb.

För mera info kontakta SHU!

www.shu.se


Gåvomedlemskap


Som uppfödare och medlem av Dvärgpinscherklubben/SSPK har du

möjlighet att lösa Gåvomedlemskap till dina valpköpare som inte tidigare är medlemmar i Dvärgpinscherklubben/SSPK till en kostnad av 150:- kronor per valpköpare.

Fördelen med detta är vetskapen om att valpköparna då får information om MH, kurser, aktiviteter, prov och utställningar mm.

Uppfödarregistret               

 

Helår 1 januari - 31 December 200kr Nya priser från sista December 2015

Halvår 1 juli - 31 December 100kr Nya priser från sista December 2015


Uppfödarregister medlemskap i Dvärgpinscher Klubben krävs!

Uppfödarregistret publiceras både på SSPK,s & Dvärgpinscher Klubbens Hemsida.

Kontakta styrelsen för mer info styrelsen@dpklubben.se


Läs gärna Dvärgpinscherklubbens rekommendationer till uppfödare och täckhundar av dvärgpinscher.

Etik ~ Policy gällande avel


Kontakt/frågor om medlemskap


SKK Svenska Kennelklubben sköter all hantering av rasklubbens medlemsregister.

Kontakta SKKs medlemsrådgivare antingen via telefon, e-mail eller nedanstående länk.

Telefon                08-795 33 44

e-mail                  medlem@skk.se

Medlemsförmåner

Här presenterar vi dina förmåner som medlem


Vi tycker att det är väldigt roligt att kunna erbjuda

Dvärgpinscherklubbens medlemmar

förmåner på olika sätt.


Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer

vid nyttjande av en förmån.


Vill du ge våra medlemmar en förmån

kontaktar du styrelsen här