Köpa Dvärgpinscher

Till Dig som går i tankar att köpa DVÄRGPINSCHER

Här på vår hemsida finner du en lista på aktiva uppfödare av rasen samt en lista på planerade och födda valpar.

Du hittar ibland också vuxna dvärgpinschrar för omplacering.


Varför ska du välja en SKK-registrerad Dvärgpinscher?

En hund registrerad i Svenska Kennelklubben borgar för säkerhet. Dess uppfödare förbinder sig att följa klubbens grundregler för seriös och ansvarsfull uppfödning.

Det gäller såväl den kvalitetsmässiga som den juridiska delen. Det innebär att alla avelshundar såväl tikar som hanar, används med hänsyn till rasklubbens

och SKK:s riktlinjer beträffande exteriör, mentalitet och hälsa.

Vad gäller föräldradjuren i vår ras finns ett antal krav för uppfödaren att följa för att få hänvisning genom klubben.

Mer om dessa kan du läsa på Planerade valpar eller Födda valpar.


Under Avel/hälsa finns mycket tänkvärt som kan vara bra att veta inför ditt köp.

Fråga gärna den tilltänkta uppfödaren om föräldradjurens hälsa.

Det finns en mängd oregistrerade hundar ute på marknaden.

På de olika försäljnings-sajterna på Internet och på tidningarnas annonssidor förekommer hundar som marknadsförs som Dvärgpinscher men är ändå en

blandning med Dvärgpinscher i.

En del är ”rasrena” men oregistrerade av diverse orsaker. Exempelvis att föräldradjuren är för nära släkt och kullen tillkommit genom icke planerad parning

eller att föräldradjuren anses ha varit för unga för avel enligt SKK:s riktlinjer.

Anvisade hälsotester utan anmärkning gällande ögonlysning/patella saknas helt eller finns registrerad med hälsoanmärkning och därmed ej rekommenderad för avel. 

Anledningarna kan som sagt var vara många.

Välj alltid en valp efter hälsotestade friska hundar!


En seriös uppfödare inom SKK och Dvärgpinscherklubben får under inga som helst omständigheter befatta sig med blandras eller avel med oregistrerad avkomma. Var extra uppmärksamma i de fall ni har något sådant köp i tankarna.

Det är sällsynt att det finns kännedom och/eller kontroll av sjukdomar som ärvts vidare eller defekter i blandraskullar då inga uppföljningar eller obligatoriska hälsokontroller krävs.


Registrerad med SKK stamtavla.

Vid köp av hund kan man också stöta på missvisande formuleringar, så se upp.

"Säljes enligt SKKs regler" behöver inte innebära att hunden i fråga är REGISTRERAD hos SKK utan bara att den säljs enligt grundkrav gällande vaccinering, id-märkning, besiktning och valpens ålder vid leverans mm.

Det garanterar inte heller för att dessa uppfödare följer SKK:s regler i övrigt.


Även när det står REGISTRERAD innebär det inte per automatik att valpen har stamtavla utan enligt lag är id-märkt och därmed registrerad i Jordbruksverkets register. Det är en stor skillnad mot att köpa REGISTRERAD med SKK STAMTAVLA då du erhåller ett sk värdebevis eller äkthetsdokument för din hund.

Tänk även på att en oregistrerad Dvärgpinscher utestängs från många av de aktiviteter som anordnas av SKK och rasklubb.

Alla valpar i vår hänvisning är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK) och följer SKKs grundregler och rasklubbens rekommendationer vad gäller avel och etik.

För att få reda på mer om föräldradjuren i de kombinationer ni är intresserade av  -  gå till SKK:s hunddata. 

Där hittar du detaljerad information om stamtavlor i flera led samt resultat gällande ögonlysning/patellaundersökningar, utställningar, viltspår och andra meriter.

För en beskrivning av olika veterinärdata, gå till SKK:s hunddata. Klicka sedan på Veterinärdata i vänsterkanten. Där kan du även finna info om tidigare föräldrakombinationer/syskon mm.


Att köpa Dvärgpinscher

Det är vår förhoppning att den blivande valpköparen tar redan på vad en dvärgpinscher är för typ av hund.

Försök också att träffa flera individer för att bilda dig en egen uppfattning innan köpet. Besök flera uppfödare, hundträffar eller andra aktiviteter där du har möjlighet att se dvärgpinschrar "in action". 

Läs mer om rasen under AVEL/RASINFO. Här finns en bra beskrivning om rasen. Givetvis förekommer det även variationer inom rasen beträffande såväl storlek som mentalitet som det finns det inom de flesta raser.

 

Till att börja med

Att skaffa hund är ett stort och viktigt beslut som rör hela hushållet för en lång tid framöver. Det är viktigt att du har förankrat ditt beslut i hela familjen, så att alla är inställda på det arbete det innebär att få hem en ny familjemedlem.

Låt alla vara delaktiga på olika sätt i hundens dagliga vård, även om den ibland kanske tyr sig mer till en av familjemedlemmarna. Det ska fungera även om denne person inte är i närheten. 

Har du väl skaffat dig en dvärgpinscher och behöver råd och stöd -  vänd dig då i första hand till din hunds uppfödare.

Det ligger i uppfödarens intresse att det fungerar väl mellan dig och din hund. De råd du får kan vara just det lilla som behövs och vara den lösning som fungerar för dig och din dvärgpinscher.

En ömsesidigt god kommunikation mellan uppfödare och valpköpare kan bana vägen ni väljer ett samarbete även vid nästa anförskaffning av ny hund/familjemedlem.

 

Har du råd att skaffa hund?

Det kostar pengar att ha hund. Det tillkommer utgifter för vaccination, försäkring, utrustning, foder, mm. Veterinärkostnader i samband med olyckor och sjukdom kan bli kännbara. Vill du sedan ställa ut/tävla med din hund så tillkommer klubbavgifter, utställningsavgifter, resor och mycket mer. Sammantaget blir det många tusenlappar på ett år. Själva inköpssumman är nog det minsta, och köp den helst den inte på avbetalning utan spara hellre ihop summan som behövs.

 

Varför just en Dvärgpinscher?

En del faller för utseendet, i många fall den svarta och dess likhet med Dobermannen.

Vi rekommenderar att välja hund i första hand efter individens mentalitet och hur föräldrarna är.

Kanske uppfödaren kan rekommendera valp som skulle passa just er och ert liv.

Dvärgpinscherns mångsidighet och dess fallenhet för såväl lydnad, dressyr, agility och viltspår är återkommande anledning till de flestas val av rasen.

Tänk igen vad dina intentioner med hunden är!

Dvärgpinschern är kort och gott -  Mycket hund i liten förpackning!

 

Hur handhar jag en Dvärgpinscher

Dvärgpinschern mår bäst av en fast men vänlig hand. Med en god blandning av positiva inlärningsmetoder, disciplin, kärlek och humor kommer du långt.

Du behöver som ägare sätta tydliga gränser, likväl ha det förankrat i hela familjen och sedan hålla dem. En dvärgpinscher som tar över kommandot är ingen rolig syn eller upplevelse. Du vinner på att visa ett tydligt ledarskap, annars riskerar du att din hund tar din plats och det mår ingen bra av.

Under Avel/rasinfo finns mer att läsa om Dvärgpinscherns egenskaper. 

 

Hur ser tillgången på valpar ut?

För närvarande föds ca 150-200 svenskregistrerade valpar om året (2019).

Alla dessa förmedlas inte genom rasklubben. Valpar ur vissa kombinationer är förhandstingade långt i förväg.

Uppfödare väljer också av andra anledningar inte att lägga ut kullen på valpförmedlingen. Dessutom är inte alla uppfödare med i rasklubben.


Hur lätt är det då att få tag i en valp?

Många uppfödare tar sina kullar på våren och det kan det tyckas lättare med rumsrenhetsträningen under sommartid för den nya ägaren.

Du hinner även umgås mer med din valp under en längre semesterledighet men den mest krävande tiden är från 6-8 mån ålder då din Dvärgpinschervalp börjar bli könsmogen.

Det beror alltså på tid på året men också vilket kön eller vilken färg du har önskemål om.

Paradoxalt nog är efterfrågan av någon anledning störst på svarta tikvalpar och minst på röda hanar. Detta trots att rent utställningsmässigt är vinnande hundar ofta just röda hanar. De har tidvis varit mer välbyggda och med bättre päls. 

Dvärgpinscheruppfödare arbetar med ett ständigt förbättringsarbete för att få fram friska och stabila dvärgpinschrar som är i enlighet med rasstandard.

Detta sker genom målinriktad planering, uppföljning och utvärdering av deras eget avelsarbete. 


Vi önskar dig Lycka till i sökandet efter just din Dvärgpinscher!


Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera