VÅR RAS DVÄRGPINSCHERN

Dvärgpinscherklubben är en rasklubb inom
Svenska Schnauzer Pinscherklubben.
På dessa sidor kan du läsa mer om vår fantastiska ras!
Bl a hittar du information om rasen, rasstandard, samt hälsa och mycket mer!


Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt