MT ~ Mentaltest


MT ~ Mentaltest


Mentaldelen kallas i dagligt tal för mentaltest. Hunden måste vara mellan 18 och 48 månader för att delta. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor. Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt.


Från och med 1 januari 2012 är mentaltestet uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.


Exteriörbeskrivning

En exteriörbeskrivare eller en exteriördomare går igenom hunden och bedömer hur den ser ut utifrån rasstandarden (ett dokument som beskriver hur en ras ska se ut). Beskrivaren fyller i ett omfattande protokoll. antingen blir hunden godkänd eller icke godkänd på exteriördelen.


Hunden måste vara minst 18 månader för att delta.


Korning för brukshundraser

Korning är ett sätt att kontrollera statusen för brukshundar. Korning är endast möjligt att genomföra för hundar av brukshundras.


Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben.

Utöver våra korningar kan även Schanuzer-Pincherklubben (SSPK) arrangera korningar för sina raser.Här kan ni läsa mer om MH


De nya bestämmelserna för 2012 finns att läsa här