MH ~ Mentalbeskrivning


MH ~ Mentalbeskrivning


 

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.


MH för alla hundraser registrerade i SKK

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.


Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.


Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.


MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.


Krav på hunden för att delta

Minst tolv månader gammal

Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation

ID-märkt

Vaccinerad enligt gällande regler

Vara fullt frisk och inte löpa

Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden (se Svenska Kennelklubbens Nationellt dopningsreglemente för hund

Krav för brukshundraser

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel.


Underlag för avelsarbete

MH har genomgått omfattande undersökning i flera omgångar av forskare, vilket resulterat i en unik sammanställning över beskrivna hundar. Dessa utgör ett bra underlag när rasklubbarna utvärderar sitt avelsarbete.
MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan mer en beskrivning som protokollförs

För att läsa mer om hur MH går till, klicka här


De nya bestämmelserna år 2012 för MH går att läsa härKälla:Svenska Brukshundklubben