Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH


Här hittar du även en ordlista för mentalitet läs här

 


Beteende- och personlighets-beskrivning hund – BPH

Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Sedan maj 2012 finns Svenska Kennelklubbens nya officiella mentalbeskrivning BPH på flera håll i landet. Den är utformad för att passa alla hundar, oavsett ras.

Du kan ha glädje och nytta av att få din hund BPH-beskriven! Beskrivningen tar omkring 30–45 minuter och innehåller åtta olika moment. Syftet är att få en bild av hur hunden reagerar på och hanterar olika situationer. Det handlar bland annat om att möta främmande personer, att leka, att arbeta för att komma åt mat och att stöta på överraskningar.


Momenten i BPH


Vilka moment som ingår kan du läsa mer om under rubriken ”Momenten i BPH” i menyn.


Alla hundar är välkomna!


BPH är anpassat för alla hundar, oavsett ras. Även oregistrerade hundar kan delta. För alla hundar gäller att de måste ha fyllt 1 år, vara id-märkta och vaccinerade. Ägaren eller föraren måste vara medlem i en länsklubb eller i en specialklubb/rasklubb. Inledningsvis kommer det att finnas sju banor runt om i landet och alla hundar är välkomna.


Anmäl din hund!


Du som är intresserad av att gå banan med din hund hittar kontaktuppgifter till arrangörer i menyn. Anmäl din hund! – ju fler hundar som deltar desto bättre blir BPH som verktyg. Förhoppningen är att vi med hjälp av BPH lättare ska kunna avgöra vilka individer som utmärker sig positivt och som har de egenskaper som vi vill se hos våra hundar.


Samlad information om BPH


I menyn hittar du mer detaljerad information om de olika momenten, hur beskrivningen går till etc. Om du vill ha mer översiktlig information om BPH, ladda ned vår broschyr (se länken nedan eller klicka på bilden) eller titta på filmen nedan.


Läs mer om BPH här

 


Rapporten för det arbete som gjorts inom projektet Avel för mentalt sunda hundar finns att ladda ner på SKK:s hemsida (www.skk.se). Rapporten har namnet Utarbetande av ett beteende- och personlighetstest för avelsändamål, och innehåller förutom beskrivning av testprototypen och testprotokoll även bakgrundsfakta och redogörelse för överväganden som gjorts under arbetets gång.