Vaccination

Vaccination


Vaccinationskomplikationer


VIKTIG INFORMATION ATT TA DEL AV INNAN DU VACCINERAR DIN DVÄRGPINSCHER


Det finns tre typer av vaccinationskomplikationer hunden kan få, en inte så allvarlig och två som kräver veterinärvård.


Den mest ofarliga som oftast inte kräver hjälp av veterinär är att hunden några dagar efter vaccinationen kan få feber och bli öm i kroppen, lite låg. Det här är precis samma reaktion som vi människor kan få av vaccin, man får en släng av det man vaccineras mot. Då gäller vila, se till att hunden dricker även om den inte äter och utsätt den inte för nya miljöer eller fysiska ansträngningar. Symptomen kan hålla i sig ett par tre dagar och då får man också ha överseende med att hunden inte är sig själv, kanske inte lika gosig och social som när den är frisk.


En allvarligare form av komplikation är att hunden blir svullen i nospartiet. Denna svullnad kan också gå ner i luftvägarna och blir då allvarligare. Vid denna typ av reaktion kontakta veterinär för lämplig behandling. Komplikationen ger inga bestående men.


Den tredje komplikationen är den mest ovanliga men också allvarligast.


7-10 dagar efter hundens andra grundvaccination kan den börja smacka med läpparna, dregla och bli orolig. Den kan gå omkring planlöst och inte vilja vara stilla. Hunden kan också vara lite ostadig. KONTAKTA VETERINÄR OMEDELBART! Hunden ska till veterinär och behandlas så snabbt som möjligt. Förblir hunden obehandlad blir symptomen kraftigare och kraftigare och hunden får krampanfall. Hos veterinären är det viktigt att man berättar om denna komplikation hos rasen, annars kan veterinären tro att det är epilepsi och vilja söva hunden för att genomföra en skallröntgen. En dvärgpinscher med denna typ av komplikation som sövs, dör omedelbart. Vill inte veterinären tro på ditt ord, kontakta din uppfödare för att få hjälp att få fram informationen. Efter behandling blir hunden helt återställd och reagerar inte så här på framtida vaccinationer. Ju tidigare behandling sätts in, desto snabbare blir hunden återställd. Det svåra med den här komplikationen är att den inträffar så pass lång tid efter vaccinationen att man kanske har glömt bort den och inte sätter det i samband med vaccinationen. Komplikationen ger inga bestående men.


Vidare läsning


Det finns fler dokument i ämnet att läsa:

Artikel i Svensk veterinärtidning nr 6:2006

Artikel i Finsk veterinärtidning Tabu nr:1 2005

Vaksiner og vaksinasjons-komplikasjoner hos hund

Post-vaccinal reactions in German Pinschers – preliminary report


Källa: www.pinschersektionen.se