Patella Luxation

Patella Luxation

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position.


Ett vanligt symptom är hälta och smärta. I de fall luxationen är permanent har knäskålen låsts i sitt läge och drabbade hundar får en typisk, knäande gång.


Patellaluxation konstateras genom undersökning utförd av veterinär.


Gradering av patellaluxation sker på en skala från 0 till 3 och baseras på med vilken lätthet luxeringen sker. Grad 0 är normalt/frisk.


Patellaluxation är med stor sannolikhet ärftligt.


För att undersökningsresultatet skall bli officiellt krävs att hunden är minst 12 månader gammal och att undersökningen utförts av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och att hunden är id-märkt, samt att hundens ägare undertecknar undersökningsprotokollet. Resultatet av undersökningen registreras centralt på SKK.


För Dvärgpinscher finns inget bekämpningsprogram, men för rasens bästa rekommenderar Dvärgpinscherklubben att samtliga hundar som ska användas i avel har patella grad 0.


Inom klubben ser vi gärna att uppfödarna uppmanar sina valpköpare att göra denna undersökning även om djuret i fråga inte är aktuellt för avel.


Mer information hittar ni på SKK:s webbplats >> 

Uppdaterad: 15/2-2024