Hälsofrågor

Hälsofrågor

Dvärgpinschern är en förhållandevis frisk ras.


På dessa sidor kan du läsa mer om rasens hälsa.


För att vi ska ges en möjlighet att följa utvecklingen i rasen är det angeläget att Dvärgpinscherägaren fyller i en hälsoenkät när hunden uppnått en ålder om 2 år.