Ögon

Ögon

Resultat av ögonundersökningar registreras centralt hos SKK.För officiellt undersökningsresultat krävs att hunden är id-märkt och uppnått 1 års ålder vid undersökningstillfället. Endast veterinärer med speciell kompetens får utföra ögonlysningen.


Ögonsjukdomar förekommer i rasen men inte i någon större omfattning.


För Dvärgpinscher finns inget hälsoprogram, men för rasens bästa rekommenderar Dvärgpinscherklubben att samtliga hundar som ska användas i avel är ögonlysta och utan ärftliga förändringar. Undersökningen bör ej vara äldre än 3 år vid parning.


Inom klubben ser vi gärna att uppfödarna uppmanar sina valpköpare att göra denna undersökning även om hunden i fråga inte är aktuellt för avel.


Mer information och statistik hittar ni på SKK:s webbplats >>

Uppdaterad: 15/2-2024