Demodex

Demodex


Det är vanligt att hundar med demodex blir behandlade med bakteriedödande schampo.

Om din hund börjar tappa hår fläckvis betyder det att något hänt i hårsäckarna. En orsak kan vara hårsäckskvalster – en diagnos som kallas demodikos eller demodex.


För att diagnostisera demodex tas flera, ganska djupa, skrapprover då kvalstren inte går att se med blotta ögat. Det innebär att veterinären med hjälp av en skalpell skrapar upp små skrubbsår på olika ställen i hundens hud. I mikroskop kan veterinären sedan se parasiterna som små cigarrformade kryp.


Brist i immunförsvaret

Alla hundar har demodexkvalster i normalfall men vid provtagningar på en frisk hund är det näst intill omöjligt att hitta kvalstren genom skrapprov. Kvalstren orsakar nämligen bara problem på hundar vars immunförsvar inte har förmågan att hindra dem från att föröka sig. Demodex är ärftlig och vanligare hos vissa raser.


Pälsen runt områdena faller av helt eller delvis och orsakar de karaktäristiska hårlösa fläckarna som demodex innebär. Kvalstren gör att hårsäckarna, och områdena runt dem, blir irriterade och inflammerade vilket kan leda till besvärliga bakterieinfektioner och klåda.


Olika former av demodex

Demodex finns i olika former och delas ofta in i när i livet hunden drabbas (juvenil eller adult) och hur drabbad hunden är (lokal eller generell). En hund som exempelvis drabbas av stora problem i ung ålder räknas till juvenil (på grund av åldern) och generell (på grund av omfattningen kvalster). Här beskriver vi de olika begreppen.


Juvenil demodex

Juvenil demodikos visar sig före ett och halvt års ålder. Allra vanligast är att de första symtomen kommer mellan sex och nio månaders ålder.


Adult demodex

Adult demodikos drabbar den äldre hunden och brukar inte dyka upp förrän hunden är minst fyra år. Det ligger ofta en sjukdom eller medicinering bakom. Om hunden drabbas av demodex i vuxen ålder är det alltså inte bara viktigt att behandla själva demodexen utan också att hitta den bakomliggande sjukdomen.


Generell demodex

Den generella formen är mer svårbehandlad och kräver ofta en längre behandling. Har hunden fler än fem hårlösa fläckar räknas det till den generella sorten. Hunden får inte bara håravfall utan kan också drabbas av klåda, utslag, hudförtjockning och mjäll som exempel. Är hundens tassar angripna så räknas den alltid som generell.


Hundar med demodex mår bra av att bada i ett bakteriedödande schampo.


Lokal demodex

Har hunden färre än fem små hårlösa fläckar kallas den lokal. Det är den lindrigaste formen av demodex som ofta läker av sig själv och för det mesta inte uppkallar några större besvär hos den drabbade hunden.


Behandling

De finns olika typer av behandling beroende på vilken form hunden är drabbad av. De allra flesta hundar med demodex mår dock bra av att bada i ett bakteriedödande schampo eftersom det minskar risken för sekundära hudinfektioner som sjukdomen annars kan orsaka.


Det finns även behandling med medel i spot-on form eller tabletter som tar död på parasiterna. Behandlingen följs också upp med nya skrapprover för att kontrollera att antalet kvalster minskar. Demodex smittar normalt inte hundar emellan.

 

Dvärgpinscherklubben rekommenderar:

  • Avelsförbud för hund som är frisk men som gett generell demodikos i valpkull eller gett lokal demodikos på flera valpar i en eller flera kullar.
  • Avelsförbud för hund som haft generell demodikos, även om denna läkt utan behandling.
  • Avelsförbud även på helsyskon och föräldrar. Undantaget äldre hund med annan bakomliggande sjukdom som orsak.
  • Avelsförbud för ung hund med lokal demodikos som läkt utan behandling, men där lokal eller generell demodikos finns i släkten.


Mer information finns på SKK:s webbplats >>


Ny forsknings rön gällande Demodex  av Veterinär på hud Kerstin Bergvall ett projekt finansierat genom Agria och Svenska Kennelklubben Forskningsfond.

Uppdaterad: 15/2-2024