Hälsofrågor

HÄLSOFRÅGOR

Dvärgpinschern är en förhållandevis frisk ras.
På dessa sidor kan du läsa mer om rasens hälsa.
För att vi ska ges en möjlighet att följa utvecklingen i rasen är det angeläget att Dvärgpinscherägaren fyller i en hälsoenkät när hunden uppnått en ålder om 2 år.

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt