Täckhundslistan


TÄCKHUNDAR


Täckhundslistan har följande minimikrav:


Medlemskap i Dvärgpinscherklubben och SSPK krävs av alla anmälda ägare.

 

Avgiften är satt till 100:-/hund som ska delas mellan alla anmälda ägare.

Alla ägare som finns med i uppfödareregistret får avgiftsfritt lägga in sina täckhundar.

 

Ögonundersökt med resultatet UA och/eller med anmärkning som inte medför rekommenderat avelsförbud enligt veterinär, detta undersökningsresultat får inte vara äldre än 3 år och hunden ska vara minst 1 år vid första undersökningstillfället. Detta resultat ska finnas registrerat på SKK.

 

Patellaundersökt med resultat UA vid en ålder av 1 år eller senare av en veterinär med kompetens att utföra detta. Alla som undersöks från och med 2007 ska ha detta infört på SKK:s hunddata.

 

Ett officiellt utställningsresultat med lägst 2:a/VG i kvalitetspris eller godkänd exteriörbeskrivning MT registrerat på SKK.

Registreringsnummer, inavelsgrad, antal avkommor samt övrig info

som registrerats hos SKK kommer att finnas med på din hane.

Inga titlar som ej registrerats på SKK kommer att läggas in.

Finns utländska kvalitetspris läggs 1 in under övrig info efter att kopia på kritiken skickats till oss.

Hänvisningar som strider mot svensk lag eller SKK grundregler hänvisas INTE

All information som ej överensstämmer med RAS kommer att markeras


Gå gärna in på Kennelklubbens avelsdata för respektive hanhund för att se på övrig info om tex avkomme statistik mm. Samt titta även på ägarens ev. hemsida för mer info om tex. andra kullar än de som finns på SKK avelsdata tex. kullar med utländska tikar, för att få en mer heltäckande info presumtiv avels partner.


Vid frågor eller för mer information är ni välkomna att kontakta våra hänvisare

När din hänvisning kommer in på hemsidan kan du läsa om här


Om du vill ha din hane på Dvärgpinscherklubbens täckhundslista

rekommenderar vi dig att du läser SKK:s råd till hanhundsägare först här>>


Läs gärna Dvärgpinscherklubbens rekommendationer till uppfödare och täckhundar av dvärgpinscher.

Etik ~ Policy gällande avel


SKK har skrivit en bra informationstext om användning av hanhund. Den finns att läsa här


Fyll i blanketten och skicka in till oss så sätter vi in din hane på listan.

Betalning av avgift sker till klubbens bankgiro 5102-5625, ange regnr. som referens.
Våra aktuella hanar på täckhundslistan


Klicka på bilden för önskad hane