Planerad parning

Planerad parning


För planerade valpar har vi följande minimunkrav:

  • Medlemskap i Dvärgpinscherklubben, SSPK och uppfödarregistret krävs.
  • Gåvomedlemsskap i dvärgpinscherklubben/SSPK ska tecknas / betalas av uppfödaren till valpköparen efter hänvisad valpkull.
  • Valparna ska registreras i SKK.


Följande gäller för föräldradjuren:

  • Ögonundersökt med resultatet UA och/eller med anmärkning som inte medför rekommenderat avelsförbud enligt veterinär, detta undersökningsresultat får inte vara äldre än 3 år. Hunden ska vara minst 1 år vid första undersöknings-
    tillfället. Detta resultat ska finnas registrerat på SKK.

  • Patellaundersökt med resultat UA vid en ålder av 1 år eller senare av en veterinär med kompetens att utföra detta. Alla som undersöks från och med 2007 ska ha detta infört på SKK:s hunddata.

  • Ett officiellt utställningsresultat med lägst 2:a/VG i kvalitetspris eller godkänd exteriörbeskrivning MT registrerat på SKK.

 

Registreringsnummer, inavelsgrad, antal avkommor samt övrig info som registrerats hos SKK kommer att finnas med på din kull hänvisning.


Inga titlar som ej registrerats på SKK kommer att läggas in.


Finns utländska kvalitetspris läggs 1 in under övrig info efter att kopia på kritiken skickats till oss. Detta gäller föräldradjuren inte valparna.


Hänvisningar som strider mot svensk lag eller SKK grundregler hänvisas INTE.

All information som ej överensstämmer med RAS kommer att markeras.

Valpkullen ligger kvar i 1 vecka efter planerat födelsedatum.

Har ej uppfödaren meddelat annat tas kullen bort.

När din hänvisning kommer in på hemsidan kan du läsa om här.


Vi kan ej garantera att det finns valpar kvar att tinga i planerade kullar.


Vid frågor eller för mer information är ni välkomna att kontakta våra hänvisare.


Fyll i blanketten och skicka in till oss så sätter vi in din valpkull på listan.