Etik ~ Policy gällande avel

Etik - Policy gällande Avel


Etiska rekommendationer till uppfödare och täckhundar av dvärgpinscher.

(Dessa togs den 17/1-2011 av styrelsen i Dvärgpinscherklubben)- Att stå till förfogande för valpköparna och vid behov bistå med råd och hjälp.


- Att medverka till att utöka avelsbasen genom att inte överanvända enskilda individer.


- Att eftersträva rastypiska Dvärgpinschrar i avelsarbetet.


- Att ej använda hundar med diskvalificerande fel i avel.


- Önskvärt är att avelsdjuren har minst en 2:a eller VG i kvalitet på officiell utställning.


- Önskvärt är att samtliga avelsdjur har patella grad 0. Undersökningen utförd vid tidigast 12 månaders ålder.


- Önskvärt är att samtliga avelsdjur är ögonlysta utan anmärkning. Undersökningen utförd vid tidigast 12 månaders ålder.


- Att inte använda rädda och/eller aggressiva hundar i avel.


- Inte använda en tik ytterligare i avel om den tidigare genomgått ett kejsarsnitt annat än efter samråd med

  veterinär.

-Att följa Dvärgpinscherklubbens avelsrekommendationer angående Demodex. Läs mer om demodex här.


- -Dvärgpinscherklubben rekommenderar att avelsdjur som tidigare gett felfärgade valpar inte kombineras med avelsdjur som ej testats för felfärgsgen/dilute. Läs mer om dilute här- Att  följa SKK.s grundregler.


- Att följa svensk lag gällande djurhållning.