Valberedningen

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.
Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år.
Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid
styrelsesammanträde.
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.


En valberedning ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som skall ske vid årsmötet enligt stadgarna.

Sammankallande: 2020


Amanda Malm                E-post: valberedningen@dpklubben.se 


Ledamöter: 2020

Jan Pettersson               E-post: valberedningen@dpklubben.se 

Birgitta Löfgren               E-post: valberedningen@dpklubben.se 

Kontakta Valberedningen här


Nu är det dags att tänka på vilka vi som medlemmar vill ska sköta styrelsen kommande år.

Vi i valberedningen har startat vårt

arbete inför årsmötet.

Tycker du att du själv eller någon annan

är rätt person för föreningen så kontakta oss nedan


Vet du någon som passar i våra kommitteer och arbetsgrupper så kontakta oss nedan


Välkomna med era nomineringar

 
 
 
 

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt