Vår lathund för funktionärer inom SSPK/Dvärgpinscherklubben

Arbetet inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK) bygger på frivilliga åtaganden grundade
på ett gemensamt intresse, hund. För att främja våra hundraser är det av vikt att vårt arbete bedrivs i
positiv anda. Att allt vi gör och vill göra är insatser för att föra organisationen framåt, stärka den och
göra den än mer attraktiv för de som ännu står utanför.
Som förtroendevalda är vi valda av föreningens medlemmar. Att vara förtroendevald är precis som
ordet låter, ett förtroende. För att leva upp till förtroendet så krävs det att vi har kunskap om vår
organisation, använder vårt sunda förnuft och lämnar vår personliga agenda hemma.
Handboken, en idé som vi fått från Svenska Terrierklubben, är ett komplement till SKKs
föreningsdokumentation och specialklubbens stadgar. I handboken finner du framförallt SSPKs rutiner,
beslut och praxis men lagstiftning och SKKs regelverk inom särskilda områden som kan vara bra att
känna till. Vi tror och hoppas på att handboken ska vara ett bra verktyg för dig i klubbarbetet. Det är
omöjligt att göra handboken heltäckande men vi uppdaterar och utvecklar den innehållsmässigt
löpande.
Lycka till i arbetet inom Svenska Schnauzer Pinscher klubben och med våra schnauzer- och
pinscherraser!


Handboken


FÖR FÖRTROENDEVALDA OCH FUNKTIONÄRER INOM
SVENSKA SCHNAUZER PINSCHER KLUBBENS RASKLUBBAR
Gäller verksamhetsåret 2017 och tills vidare


Klicka på loggan nedan

 

SKK Föreningspaketet


För att underlätta klubbarnas arbete har Föreningskommittén tagit fram ett paket med dokument som beskriver föreningsarbete och SKK-organisationen.


Du kan ladda ned hela 

Föreningspaketet som pdf-dokument

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt