Dvärgpinscherklubben

Dvärgpinscher Klubben startades officiellt år 2006, efter har varit tillsammans med Pinscher i Pinscher & Dvärgpinscher sektionen.


Vi är en Rasklubb inom Svenska Schnauser-Pinscher Klubben (SSPK)

SSPK är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).


Idag består klubben av cirka 300 medlemmar, DP-klubbens främsta mål är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för Dvärgpinschern och dess ägare.


Samtliga verksamma i Dvärgpinscherklubben 

Skall alltid ha rasens bästa för sina ögon.


Genom att väcka intresse för, och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,

bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena Dvärgpinschrar.


Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper, verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras.

Såsom t.ex. agility och andra aktiverings sporter samt praktiskt bruk i form av

viltspår mm av denna ras. Medverka till att stimulera ägare och hund att genomföra MH(mentalbeskrivning hund)

BPH (beteende och personlighets beskrivning hund)


Genom vårt deltagande på olika evenemang, informerar vi och sprider kunskap om hundens beteende, fostran, utbildning och vård.


Bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, samt skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden

och hundägaren & hundägandet


Du som medlem är viktig, genom ditt medlemskap

stödjer du vårt arbete för Dvärgpinschern.

Vår Rasklubbs historia


20 april 2006 

Startades Dvärgpinscherklubben officiellt efter att ha varit tillsammans med pinscher i Pinscher & Dvärgpinschersektionen.

På sektionens årsmöte klubbades en motion om delning av sektionen igenom och årsmötet tillsatte 2 arbetsgrupper som fick i uppdrag att bilda interimsstyrelser till SSPK:s årsmöte.

Vidare så klubbades det att dessa styrelser inte får ändra på olika saker såsom valphänvisning, årets hundtävlan mm, utan detta ska vara som det är fram till officiella årsmötet 2007.

Nästa steg var på SSPK:s årsmöte där samma motion klubbades.

På SSPK:s styrelsemöte lördagen den 8 april fick vi uppdrag att dela oss så snart som möjligt och det är nu detta som skett.

Därmed hälsades alla dvärgpinscher ägare välkomna till vår Dvärgpinscherklubb.


19 maj 2006

Presenterades dvärgpinscherklubbens logotype som är skapad av vår medlem Amanda Wiklund.


27 augusti 2006

Arrangerades Mälarpinschern för första gången av Dvärgpinscherklubben.


31 september och 1 oktober 2006

Klubbens första medlemsmöte som blev en helg i Huskvarna med föreläsning och diskussion om mentalitet.


15 oktober 2006

Klubbens första inofficiella utställning för alla raser i Bankeryd.


15 november

Beslutade SKK efter ansökan från Dvärgpinscherklubben att centralt registrera Patellastatus i SKK:s hunddata.


9-10 december 2006

Klubbens första arrangemang där medlemmar hjälptes åt var dvärgpinschers rasmonter på "Rasklubbstorget" SV-07 på Älvsjö-mässan.


2007

3 februari 2007

Klubben första ordinarie årsmöte avhölls i Huskvarna. Där antogs våra stadgar.

Marianne Olsson startade DP-Race i Falkenberg som pågick i nästan 10 år


2008


12 april 2008

Klubbens första KlubbMästerskap avgjordes i Agility och Lydnad


4 juli 2008 

Klubben hade i samband med WW-08 en officiell utställning vid namn

"MINIATUREPINSCHER WORLD CHAMPIONSHIP 2008"


2009

19 juli 2009 

Extra årsmöte

Titeln SDPV Svensk DvärgPinscher Vinnare delades ut för första gången till BIR och BIM

på vår årliga rasspecial.


2011

12 Juni 2011

Dvärgpinscherklubben lanserar sin Facebook sida

Klubbens och SSPK's första officiella rasklubbsutställning.


2013

Lanserades pinnebladet digitalt

Fysikst möte med samtliga funktionärer i klubben


2014


20 December 2014

Lanserade klubben sin nya hemsida och Klubbens nya logga


2015

Extra årsmöte

Titeln SDPV Svensk DvärgPinscher Vinnare delades ut för första gången till Junior och veteran vinnare

på vår årliga rasspecial.

Klubbens första KlubbMästerskap avgjordes i Viltspår med titel SDPVV Svensk DvärgPinscher Vinnare Viltspår


2016

Dvärgpinscherklubben lanserar träffpunkt för Dvärgpinscher ägare (Dvärgpinscherträffar landet runt) på Facebook

Titeln SDPVValp Svensk DvärgPinscher Vinnare Valp delades ut för första gången till BIR och BIM i valpklass

på vår årliga rasspecial.


2017

Tog Dvärgpinscherklubben över Lure racing tävlingar/träningar från SSPK

Lanserades Pinnebladet i pappersformat


2018

Dvärgpinscherklubben lanserar på facebook Dvärgpinscher Valphänvisning för uppfödare anslutna till Dvärgpinscherklubben

2018 tilldelades Dvärgpinscherklubben en arvsgåva från Marianne Olsson

Dvärgpinscherklubben annordnar sin största inofficiella hundutställning i stockholm med över 400 anmälda hundar


2019

Statuerna för Mariannes Olssons Minnesfond godkändes på årsmötet


Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera