OM KLUBBEN

Dvärgpinscherklubben

Dvärgpinscher Klubben startades officiellt år 2006, efter har ingått i Pinscher i Pinscher & Dvärgpinscher sektionen tillsammans med pinschern.


Vi är en Rasklubb inom Svenska Schnauzer Pinscherklubben (SSPK)

SSPK är ansluten till Svenska Kennelklubben (SKK).


Idag består klubben av cirka 300 medlemmar, DP-klubbens främsta mål är att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för Dvärgpinschern och dess ägare.


Klubben ska verka för rasens bästa och arbeta för en positiv målbild i sina beslut kring rasfrågor.


Genom att väcka intresse för, och främja avel av mentalt och fysiskt sunda,

bruksmässigt och exteriört fullgoda rasrena Dvärgpinschrar.


Bevara och utveckla rasens specifika egenskaper, verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras.

Såsom t.ex. agility och andra aktiverings sporter samt praktiskt bruk i form av

viltspår mm av denna ras. Medverka till att stimulera ägare och hund att genomföra MH(mentalbeskrivning hund)

BPH (beteende och personlighets beskrivning hund)


Genom vårt deltagande på olika evenemang, informerar vi och sprider kunskap om hundens beteende, fostran, utbildning och vård.


Bevaka och arbeta med frågor, som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet, samt skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren iom hundägandet


Du som medlem är viktig, genom ditt medlemskap

stödjer du vårt arbete för Dvärgpinschern.

Vår Rasklubbs historia


20 april 2006 

Startades Dvärgpinscherklubben officiellt efter att ha varit tillsammans med pinscher i Pinscher & Dvärgpinschersektionen.

På sektionens årsmöte klubbades en motion om delning av sektionen igenom och årsmötet tillsatte 2 arbetsgrupper som fick i uppdrag att bilda interimsstyrelser till SSPK:s årsmöte.

Vidare så klubbades det att dessa styrelser inte får ändra på olika saker såsom valphänvisning, årets hundtävlan mm, utan detta ska vara som det är fram till officiella årsmötet 2007.

Nästa steg var på SSPK:s årsmöte där samma motion klubbades.

På SSPK:s styrelsemöte lördagen den 8 april fick vi uppdrag att dela oss så snart som möjligt och detta genomfördes per omgående.

Därmed hälsades alla dvärgpinscher ägare välkomna till vår Dvärgpinscherklubb.


19 maj 2006

Presenterades dvärgpinscherklubbens logotype som är skapad av medlem Amanda Wiklund.


27 augusti 2006

Arrangerades Mälarpinschern för första gången av Dvärgpinscherklubben.


31 september och 1 oktober 2006

Klubbens första medlemsmöte genomfördes en helg i Huskvarna med föreläsning och diskussion om mentalitet i fokus.


15 oktober 2006

Klubbens första inofficiella utställning för alla raser i Bankeryd.


15 november

Beslutat från SKK efter ansökan från Dvärgpinscherklubben att centralt registrera Patellastatus i SKK:s hunddata.


9-10 december 2006

Klubbens första arrangemang där medlemmar gemensamt anordnade ett event, var en rasmonter för dvärgpinschern på "Rasklubbstorget" SV-07 på Älvsjö-mässan.


2007

3 februari 2007

Klubbens första ordinarie årsmöte avhölls i Huskvarna. Där antogs våra stadgar.

Marianne Olsson startade DP-Race i Falkenberg, detta evenemang  pågick i nästan 10 år.


2008


12 april 2008

Klubbens första KlubbMästerskap avgjordes i Agility och Lydnad


4 juli 2008 

Dvärgpinscherklubben arrangerade i samband med WW-08 en officiell utställning vid namn

"MINIATUREPINSCHER WORLD CHAMPIONSHIP 2008"


2009

19 juli 2009 

Extra årsmöte

Titeln SDPV Svensk DvärgPinscher Vinnare delades ut för första gången till BIR och BIM på vår årliga rasspecial.


2011

12 Juni 2011

Dvärgpinscherklubben lanserar sin Facebook-sida

Klubbens och SSPK's första officiella rasklubbsutställning arrangeras.


2013

Pinnebladet kommer ut i digital version.

Fysiskt möte med samtliga funktionärer i klubben


2014


20 December 2014

Dvärgpinscherklubbens nya hemsida och nya logotype lanseras.


2015

Extra årsmöte

Titeln SDPV Svensk DvärgPinscher Vinnare delades ut för första gången till Junior och Veteranvinnare

på vår årliga rasspecial.

Klubbens första KlubbMästerskap i Viltspår arrangerades i och avbjordes i Kil, Värmland.

Titeln SDPVV - Svensk Dvärgpinschervinnare Viltspår delades ut för första gången till vinnande hund. 


2016

Dvärgpinscherklubben lanserar träffpunkt för Dvärgpinscher ägare (Dvärgpinscherträffar landet runt) på Facebook

Titeln SDPVValp Svensk DvärgPinschervinnare Valp delades ut för första gången till BIR och BIM i valpklass

på vår årliga rasspecial.


2017

Dvärgpinscherklubben tog över Lure acing tävlingar/träningar från SSPK

Pinnebladet lanseras i pappersformat


2018

Dvärgpinscherklubben lanserar Dvärgpinscher Valphänvisning på Facebook för uppfödare anslutna till Dvärgpinscherklubben

2018 tilldelades Dvärgpinscherklubben en arvsgåva från Marianne Olssons dödsbo.

Dvärgpinscherklubben annordnar sin största inofficiella hundutställning i Stockholm med över 400 anmälda hundar


2019

Statuerna för Mariannes Olssons Minnesfond godkändes på årsmötet


Aldrig en tråkig stund med DVÄRGPINSCHER som din hund!

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt