Motioner

Motioner

Varför Motionera?


Att skriva motioner är förmodligen den mest direkta metod du kan använda dig av för att påverka din förening. Man kan motionera om i princip vad som helst, allt från att klubben borde ha en maskot, till att DP-Klubben borde ha en officiell åsikt om att hängöron är snyggare än ståöron på Dvärgpinscher, eller att rödbruna är finare än svartbruna. Det är naturligtvis inte säkert att årsmötet godtar din motion, men även om så är fallet kanske du lyckas sprida din åsikt och i vissa fall kanske det är det viktigaste.


Hur gör man?


Alla motioner tas upp på Årsmötet och det är alla medlemmars rättighet att skriva sådana. De behöver inte nödvändigtvis vara särskilt seriösa utan kan vara skrivna med glimten i ögat. Om de är seriöst menade bör de också ge ett seriöst intryck och oavsett innehållet bör de åtminstone se vettiga ut. För att göra det lite enklare att knåpa ihop en snygg motion följer här en punktvis genomgång av hur man lämpligen bygger upp sin motion.


1. Rubrik


Du ska börja med en rubrik som talar om vad det är för sorts dokument,


Motion till Dvärgpinscher Klubbens Årsmöte år xxxx.


2. Vad du vill att föreningen ska göra (ingress)


Börja med att skriva någon eller några meningar,


Ex: Då Dvärgpinschern en gång i tiden arbetade med att hålla rent gårdarna ifrån råttor, och möss och älskar att jaga och leka med låtsas råttor. Dessa små djur förknippas ofta med Dvärgpinschern. Klubben har i nuläget ingen maskot, det skulle vara mycket trevligt att vi kunde ha råttan som klubbens maskot och symbol för Dvärgpinscherns ursprung.


4. Att-satser


Du kan avsluta din motion med att skriva ett antal så kallade att-satser. Dessa att-satser talar om vad du vill att klubben ska göra, till exempel


Av denna anledning vill jag

Att Årsmötet kan anta Råttan som Klubbens maskot.

Att Årsmötet verkar för att Råttan blir vår maskot.


5. Avslutning


Du ska alltid avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna den med ditt namn.


När du är klar med din motion skall du skicka den till styrelsen.


Innan en motion tas upp på årsmötet ska styrelsen avge ett yttrande. (I det här fallet avses vad styrelsen tycker om din motion.) Styrelsens yttrande ska vara skriftligt och alltid bifogas motionen. Styrelsen ska alltid föreslå bifall (godkännande) eller avslag på din motion. Då föreslår styrelsen årsmötet att tycka på ett speciellt sätt om motionen.

En motion måste lämnas in så att styrelsen kan avge ett yttrande före årsmötet. Motionen måste lämnas in före ett speciellt datum. Som medlem kan man skriva hur många motioner som helst och flera medlemmar kan lämna in en gemensam motion. Även styrelsens medlemmar kan lämna in motioner. Alla motioner som lämnas in till styrelsen ska tas upp på årsmötet, även de som styrelsen föreslår att de avslås.


Välkomna med era motioner

Styrelsen

Motioner till Årsmötet.

Är det något du vill ändra på genom årsmötesbeslut så är en motion första steget.


Motioner skall vara Styrelsen

tillhanda 6 v innan Årsmötet.


Motioner skall var utformade på ett visst sätt, är Du osäker på hur man skriver,se informationen nedan.

 

Maila din motion, HÄR.

 


Välkomna med era motioner

Kontakta styrelsen här om du har frågor