Årsmöte

Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.


Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.


Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.


Kallelse och handlingar 

Kallelse till 2024 års årstämma kommer innan årets slut


Datum & tid:

Plats:


Ev. Motioner skall mailas till xxx senast xxx. 
Anmälan sker via formuläret till höger (läggs upp senare i höst). OSA xxx.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan inför årsmötet.

Stadgarna finns att läsa på hemsidan under stadgar.


Varmt välkomna!

Hälsar

Anna Clevesjö

ordförande

Årsmöteshandlingarna presenteras på årsmötet

 • Dagordning


Årsmöteshandlingar för verksamhets året 2023:

 • Verksamhetsberättelse 2023
 • Balansräkning 2023
 • Resultaträkning 2023
 • Revisionsberättelsen
 • Remiss från SKK
 • Budget 2024
 • Verksamhetsplan 2024
 • Proposition Nr 1
 • Valberedningensförslag
 • Valberedningens berättelse
 • Statuter för Mariannes Olssons Minnesfond
 • Stadgar för Dvärgpinscherklubben

Motioner

Är det något du vill ändra på genom årsmötesbeslut så är en motion första steget.


Motioner skall vara Styrelsen tillhanda 6 veckor innan årsmötet.


Motioner skall var utformade på ett visst sätt, är du osäker på hur man skriver.

Är du osäker på hur man skriver en motion kan du läsa vår instruktion

 

Maila din motion till styrelsen.

 

Välkomna med era motioner