Årsmöte

Årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före februari månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.


Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.


Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.


Kallelse och handlingar 

Kallelse till 2024 års årstämma kommer innan årets slut


Datum & tid: Lördag den 10 februari 2024, klockan 11.00–14.00

Plats: Online (länk skickas ut till deltagarna innan mötet)


Anmälan sker via formuläret till höger. OSA sensat 7 februari, 2024.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan inför årsmötet.

Stadgarna finns att läsa på hemsidan under stadgar.


Varmt välkomna!

Hälsar

Anna Clevesjö

ordförande

 
 
 
 

Motioner

Är det något du vill ändra på genom årsmötesbeslut så är en motion första steget.


Motioner skall vara Styrelsen tillhanda 6 veckor innan årsmötet.


Motioner skall var utformade på ett visst sätt, är du osäker på hur man skriver.

Är du osäker på hur man skriver en motion kan du läsa vår instruktion

 

Maila din motion till styrelsen.

 

Välkomna med era motioner