Styrelsen 2022

Maila styrelsen

styrelsen@dpklubben.se


All övrig mail skickas till sekreteraren

sekreterare@dpklubben.se

Värdepost skickas till


Carola Håkansson

Qvantenborgsvägen 23

22738 LUND


Klubbens bankgiro

5102-5625

Swift SWEDSESS 

IBAN SE23 8000 0814 7196 4729 2383

SWISH 123 311 04 26

Organisationsnummer : 802495-3641

Föreningens säte Stockholm

ORDFÖRANDE
Anna Clevesjö
Mobil: 0735357555
E-post: ordf@dpklubben.se


VICE ORDFÖRANDE
Marie Hörberg
Mobil: 
E-post:
vordf@dpklubben.se


KASSÖR
Carola Håkansson
mobil: 

E-post: kassor@dpklubben.se


SEKRETERARE
Jacqueline Swärd

Mobil: 

E-post: sekreterare@dpklubben.se


LEDAMOT/WEBMASTER

Daniel Carlbom

Mobil:

E-post: webmaster@dpklubben.se


SUPPLEANT
Jessica Linhem Olsson
Mobil: 
E-post:


SUPPLEANT
Oskar Theorin
Mobil: 
E-post:


SUPPLEANT
Daniel Hörberg
Mobil: 
E-post:


SUPPLEANT
Mica Grälls
Mobil: 
E-post:


REVISORER

Marcus Claeson

Karin Danielsson

E-post: revisor@dpklubben.se


REVISORSSUPPLEANTER

E-post: revisor@dpklubben.se

Kontakta Styrelsen här

 
 
 
 

Delegater till SSPK Fullmäktige 8 Mars 2020


Catharina Holmberg Kivinen

Maj Flodin

Myriam Sjöbeck

Maria AnagriusMental beskrivnings protokoll


Har du ett protokoll som ska skickas till klubben så är det SSPK som handhar detta.


Skicka till:


Frida Tjernberg

Bäckaskiftsvägen 28

122 42 Enskede

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt