Styrelsen 2020/2021

Maila styrelsen

styrelsen@dpklubben.se


All övrig mail skickas till sekreteraren

sekreterare@dpklubben.se

Värdepost skickas till


Sabina Andersson

Järpbyn 317

83793 JÄRPEN


Klubbens bankgiro

5102-5625

Swift SWEDSESS 

IBAN SE23 8000 0814 7196 4729 2383

SWISH 123 311 04 26

Organisationsnummer : 802495-3641

Föreningens säte Stockholm

ORDFÖRANDE
Catharina Holmberg Kivinen
Mobil: 0739169106
E-post: ordf@dpklubben.se


VICE ORDFÖRANDE
Ingela Pettersson
Mobil: 
E-post:
vordf@dpklubben.se


KASSÖR/MEDLEMSANSVARIG
Sabina Andersson
mobil: 0706960031

E-post: kassor@dpklubben.se


SEKRETERARE
Annette Persson 
Mobil: 0705082916

E-post: sekreterare@dpklubben.se


SUPPLEANT
Linda Olsson
Mobil: 
E-post:linda.olsson@dpklubben.se


REVISORER

Marcus Claeson

Karin Danielsson

E-post: revisor@dpklubben.se


REVISORSSUPPLEANTER

E-post: revisor@dpklubben.se

Kontakta Styrelsen här

 
 
 
 

Delegater till SSPK Fullmäktige 8 Mars 2020


Catharina Holmberg Kivinen

Maj Flodin

Myriam Sjöbeck

Maria AnagriusMental beskrivnings protokoll


Har du ett protokoll som ska skickas till klubben så är det SSPK som handhar detta.


Skicka till:


Frida Tjernberg

Bäckaskiftsvägen 28

122 42 Enskede

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt