Styrelsen 2022/2023

Maila styrelsen

styrelsen@dpklubben.se


All övrig mail skickas till sekreteraren

sekreterare@dpklubben.se

Värdepost skickas till


Carola Håkansson

Qvantenborgsvägen 23

22738 LUND


Klubbens bankgiro

5102-5625

Swift SWEDSESS 

IBAN SE23 8000 0814 7196 4729 2383

SWISH 123 311 04 26

Organisationsnummer : 802495-3641

ORDFÖRANDE
Anna Clevesjö
Mobil: 0735357555
E-post: ordf@dpklubben.se


VICE ORDFÖRANDE

VAKANT


KASSÖR
Carola Håkansson
mobil: 

E-post: kassor@dpklubben.se


SEKRETERARE
Jacqueline Swärd

Mobil: 

E-post: sekreterare@dpklubben.se


LEDAMOT

Jessica Linhem Olsson
Mobil: 070-7730729
E-post:
jessica.linhem.olsson@dpklubben.se


LEDAMOT

Mica Grälls

Mobil: 

E-post: mica.gralls@dpklubben.se


SUPPLEANT
VAKANT
Mobil: 
E-post: 


SUPPLEANT
Oskar Theorin
Mobil: 
E-post: oskar.theorin@dpklubben.se


SUPPLEANT
Daniel Hörberg
Mobil: 
E-post: daniel.hoerberg@dpklubben.se


SUPPLEANT
VAKANT
Mobil: 
E-post:


REVISORER

Marcus Claeson

Karin Danielsson

E-post: revisor@dpklubben.se


REVISORSSUPPLEANTER

E-post: revisor@dpklubben.se

Aldrig en tråkig stund med DVÄRGPINSCHER som din hund!

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt