Marianne Olssons Minnesfond

Statuter för Mariannes Olsson Minnesfond


Stadgar för  Mariannes Olsson minnesfond. Statuterna beskriver hur pengar kommer till fonden, hur de förvaltas och vad de kan användas till samt hur beslut kring utdelningen fattas.


§1. Fondens Bildande

Fondens instiftades av Dvärgpinscherklubben styrelse den 2018-09-27 till minne av Marianne Olsson.


§ 2. Fondens ändamål

Fondens ändamål är att stödja Dvärgpinscherklubben olika medlems aktiviteter, samt rasens hälsoarbete.


§ 3. Fondens tillgångar

Fondens tillgångar skall utgöras dels av de medel som avsatts till fonden, genom gåva eller

eller vad annorledes kan komma tillfalla fonden, samt avkastning av fondens tillgångar.

Dvärgpinscherklubben skall aktivt arbeta för att medel tillförs fonden så att den långsiktigt ska kunna verka.


§ 4. Förvaltning

Fondens kapital och avkastning får användas för ändamålen.

Fondens kapital förvaltas av Dvärgpinscherklubben och redovisas inom Dvärgpinscherklubben balansräkning i eget konto.

Beslut om disposition av fondens medel tas av en fondstyrelse.

Denna fondstyrelse skall består av 3 ledamöter varav två oberoende personer, utanför styrelsen samt en person skall utgöras av klubbens kassör.

Fondstyrelsen utses på Dvärgpinscherklubbens årsmöte för en mandattid om 3 år.

Ansökan till fonden skall ske skriftligen och kan göras under hela året.

Fondens medel kan efter ansökan och beslut i fondstyrelsen omedelbart disponeras.

Information om fondens existens och syfte skall göras i tidningen Pinnebladet samt på

Dvärgpinscherklubbens hemsida eller på annat sätt som fondstyrelsen finner lämpligt.


§ 5. Fondens upplösande

Om fonden upplöses ska kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst gynnas.

Beslut om fondens upplösning sker via årsmötet.


§ 6. Ändring av fondens statuter

Förslag till ändring av statuter skall ske senast 25 oktober och behandlas på Dvärgpinscherklubbens årsmöte. Ändringen av statuter skall skickas till fondensstyrelse samt

Dvärgpinscherklubbens styrelse. Beslut om ändring av statuter fattas av årsmöte.Fondstyrelsen består av


Catharina Holmberg Kivinen

Maj Flodin

Sabina AnderssonAnsök

Medel ur fonden delas ut en gång per år.

Ansök senast 30 april, endast medlemmar i Dvärgpinscherklubben kan ansöka ur fonden!

. Ansökningarna behandlas och beslutas av Dvärgpinscherklubbens fondstyrelse.

Beslut tillkännages senast 30 dagar efter ansökan. .

 
 
 
 

Lämna en minnesgåva


Genom att lämna en gåva till Minnesfonden kan ni visa er uppskattning.

. Passar fint till bemärkelsedagar, som avtackning eller vid någons bortgång.


Gåvosumman sätts in på Bankkonto 8147-1,6941488022,

ange "Minnesfond" och ditt namn.Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera