Arkiv Årsmöteshandlingar 

Skriv ut handlingarna och ta med till årsmötet

DPklubben illhandahåller EJ utskrifter på årsmötet!


Dagordning


Årsmöteshandlingar för verksamhets år 2019


Verksamhetsberättelse 2019

 

Verksamhetsplan 2020


Balansräkning 2019


Resultaträkning 2019


Budget för 2020


Revisionsberättelse

 

Valberedningens förslag

 


Dvärgpinscherklubbens stadgar


Motion 1


Motion 2


Motion 3


Motion 4


Motion 5


Motion 6


Motion 7


Bilaga medlemsavgifter för år 2020


Nya Stadgar för Dvärgpinscherklubben

Dagordning


Årsmöteshandlingar för verksamhets år 2017

 

Verksamhetsplan 2018


Balansräkning 2017


Resultaträkning 2017


Budget för 2018


Revisionsberättelse

 

Valberedningens förslag

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt