Kallelse och Handlingar

Skriv ut handlingarna och ta med till årsmötet

DPklubben illhandahåller EJ utskrifter på årsmötet!


Dagordning


Årsmöteshandlingar för verksamhets år 2020:


Verksamhetsberättelse 2020


Balansräkning 2020


Resultaträkning 2020


Revisionsberättelse

 

Nya Stadgar för Dvärgpinscherklubben

Allt material och bilder på denna domänadress tillhör Dvärgpinscherklubben och klubben har © på allt