Hundar 4 mån och uppåt söker hem

Hundar 4 mån och uppåt söker hem

Listan har följande minimikrav:


  • Medlemskap i Dvärgpinscherklubben och SSPK krävs för omplaceringslistan.
  • Hunden ska vara registrerad på SKK.


Om hunden funnits på födda valpar gäller följande minimikrav:


  • Medlemskap i Dvärgpinscherklubben, SSPK och uppfödarregistret krävs.
  • Gåvomedlemsskap i dvärgpinscherklubben/SSPK ska tecknas / betalas av uppfödaren till köparen.
  • Hunden ska vara registrerad på SKK.


Följande gäller för föräldradjuren:


  • Ögonundersökt med resultatet UA och/eller med anmärkning som inte medför rekommenderat avelsförbud enligt veterinär, detta undersökningsresultat får inte vara äldre än 3 år och hunden ska vara minst 1 år vid första undersökningstillfället. Detta resultat ska finnas registrerat på SKK.
  • Patellaundersökt med resultat UA vid en ålder av 1 år eller senare av en veterinär med kompetens att utföra detta. Alla som undersöks från och med 2007 ska ha detta infört på SKK:s hunddata.
  • Ett officiellt utställningsresultat med lägst 2:a/VG i kvalitetspris eller godkänd exteriörbeskrivning MT registrerat på SKK.

Registreringsnummer, inavelsgrad, antal avkommor samt övrig info

som registrerats hos SKK kommer att finnas med på din hund.

Hänvisningar som strider mot svensk lag eller SKK grundregler hänvisas INTE

All information som ej överensstämmer med RAS kommer att markeras.


Vi kan ej garantera att hundarna finns kvar att tinga.


Vid frågor eller för mer information är ni välkomna att kontakta våra hänvisare.

När din hänvisning kommer in på hemsidan kan du läsa om här


Fyll i blanketten och skicka in till oss så sätter vi in din hund här.

Aktuella hundar som söker ett hem