Valpar födda

Valphänvisningen  för födda valpar har följande minimikrav:


  • Medlemskap i Dvärgpinscherklubben, SSPK och uppfödarregistret krävs.
  • Gåvomedlemsskap i dvärgpinscherklubben/SSPK ska tecknas / betalas av uppfödaren till valpköparen efter hänvisad valpkull.
  • Valparna ska registreras i SKK.


Följande gäller för föräldradjuren:


  • Ögonundersökt med resultatet UA och/eller med anmärkning som inte medför rekommenderat avelsförbud enligt veterinär, detta undersökningsresultat får inte vara äldre än 3 år. Hunden ska vara minst 1 år vid första undersökningstillfället. Detta resultat ska finnas registrerat på SKK.
  • Patellaundersökt med resultat UA vid en ålder av 1 år eller senare av en veterinär med kompetens att utföra detta. Alla som undersöks från och med 2007 ska ha detta infört på SKK:s hunddata.
  • Ett officiellt utställningsresultat med lägst 2:a/VG i kvalitetspris eller godkänd exteriörbeskrivning MT registrerat på SKK.
  • PGA COVID-19 HAR STYRELSEN BESLUTAT ATT TILLFÄLLIGT TA BORT KRAVET FÖR UTSTÄLLNINGSMERIT!

Registreringsnummer, inavelsgrad, antal avkommor samt övrig info

som registrerats hos SKK kommer att finnas med på din kull hänvisning.

Inga titlar som ej registrerats på SKK kommer att läggas in.

Finns utländska kvalitetspris läggs 1 in under övrig info efter att kopia på kritiken skickats till oss.

Detta gäller föräldradjuren inte valparna.


Hänvisningar som strider mot svensk lag eller SKK grundregler hänvisas INTE

All information som ej överensstämmer med RAS kommer att markeras.

Valpkullen ligger kvar i 12 veckor om ej uppfödaren hör av sig och meddelar annat.

Dock ligger kullen som längst kvar i 4 månader.

När din hänvisning kommer in på hemsidan kan du läsa om här


Vi kan ej garantera att det finns valpar kvar att tinga i aktuella kullar.


Vid frågor eller för mer information är ni välkomna att kontakta våra hänvisare


Fyll i blanketten och skicka in till oss så sätter vi in din valpkull på listan.Våra aktuella kullar


Kennel SWE MANIKA'S - Har den 2021-03-29 fått valpar 1 röd hane, 2 svart/röda hanar och 1 svart/röd tik

ANTAL TILL SALU 3st hanar

INAVELSGRAD PÅ KULLEN 0%


Kennel  SWE MANIKA'S

Magdalena  Karlsson

Brobyvägen 21

647 51  Åkers styckebruk

Mobil  0707-17 15 07

Hemsida  http://www.manikas.se/    E-post  manikas.mk@gmail.com  

FAR

MAZERATI DREAM DEL AILEND

MOR 

MELZO'S LOVELY LADY

REG.NR

SE44992/2017

REG.NR

SE55988/2018

FÖDD

2017-03-11

FÖDD

2018-10-12

ANTAL AVKOMMOR I ANTAL KULLAR

28 AVKOMMOR I 7 KULLAR

ANTAL AVKOMMOR I ANTAL KULLAR

4 avkommor i 1 kull

INAVELSGRAD

0%

INAVSELGRAD

0%

ÖGONLYSNING

2019-07-01 ua

ÖGONLYSNING

2020-09-22 ua

PATELLA

2018-03-12 ua

PATELL

2020-09-22 ua

MERITER SKK


MERITER SKK

Godkänt anlagsprov viltspår

TITLAR

TITLAR

MENTALITET

BPH

MENTALITET

ÖVRIGT 

PL exellent

Fler bilder på valparna finns på kennelns hemsida

ÖVRIGT

Fler bilder på valparna finns på kennelns hemsida